Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz nasıl yapılır?

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz nasıl yapılır?

Suçtan zarar gören kişi, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine  tebliğ edildiği  tarihten  itibaren on beş gün  içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine itiraz edebilir (CMK 173/1).

Uzlaşmaya  tabi  suçlarda,  uzlaşma  yolu  denenmeden  verilen  kovuşturmaya yer olmadığı kararı da itiraz edilebilen kararlardandır.

KYOK’a İtiraz ederken delil göstermek mecburiyeti

Dava  dilekçesinde  davanın  dayanakları,  yani  davanın  açılmasını haklı  gösterecek  sebepler  beyan  edilir,  olaylar  ve  deliller  belirtilir (CMK 173/2).

Sulh  ceza  hakimliği  kamu  davasının  açılması  için  yeterli  delil gösterilmeden  yapılan  itirazlarda,  istemi  reddetmekle  birlikte,  itiraz edeni giderlere mahkum eder (CMK 173/3).

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara İtiraz üzerine sulh ceza hakimliğinde yapılan inceleme

Sulh  ceza hakimliği kararını  vermek  için  soruşturmanın genişletilmesine gerek görürse, hangi husus hakkında soruşturma yapılmasını istediğini  açıkça  bildirerek,  o  yer  sulh Cumhuriyet  Başsavcılığından talepte bulunur (CMK 173/3).

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara İtirazın kabulü kararı

Duruşmasız yapılan inceleme sonunda sulh ceza hakimliği istemi yerinde  bulursa,  kararını  ve  dosyayı Cumhuriyet Başsavcılığına  geri gönderir. Bu durumda  ilgili Cumhuriyet  savcısının  iddianame düzenleyerek mahkemeye vermesi mecburidir (CMK 173/4).

Savcının mecburiyeti  davayı  açmakla  sona  erer. Ancak,  bundan sonraki mütalaalarında serbesttir.

İtirazın kabulü kararı “kamu davasının açılması kararı” niteliği taşımaz. Cumhuriyet savcısı tarafından iddianame düzenlendikten sonra, esasa bakacak olan mahkemenin iddianamenin kabulü veya iadesi kararı verme hakkı varsa da, esas mahkemesi CMK 173/4 uyarınca hakim  kararı  ile  düzenlenmesi  uygun  görülen  bir  iddianameyi  iade  etmemeli, sulh ceza hakimliğinin davanın açılması yönünde verdiği kararın otoritesini kabul etmelidir.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara İtirazın reddi kararı

Yapılan incelemede kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa,  sulh  ceza  hakimliği  itiraz  istemini  reddeder  ve  dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir (CMK 173/3).

Bu  ret  kararı  bir  yargı  niteliğindedir,  zira  kovuşturmaya  yer  olmadığı  kararına  yapılan  itiraz  sulh  ceza  hakimliğince  reddedildikten sonra, aynı şüpheli hakkında aynı fiilden dolayı CMK 172/2 deki koşullar yoksa, kamu davası açılması yasaktır (CMK 173/6).

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat