Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına Kimler İtiraz Edebilir?

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına Kimler İtiraz Edebilir?

Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz etme hakkı suçtan zarar  gören  kişiye  tanınmıştır  (CMK  173/1). Mülga Kanunda  yer  alan “şikayetçinin  aynı  zamanda  suçtan  zarar  gören  olması”  koşulu Ceza Muhakemesi Kanununa alınmamıştır.

Şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirse, bu işlem şüphelinin  lehinedir. Bu nedenle Kanun şüpheliye  itiraz yetkisi vermemiştir.  Beraat  kararını  sanığın  temyiz  edememesi  gibi,  kovuşturmaya  yer  olmadığı  kararına  karşı  da  şüpheli  itiraz  edemez.  Ceza Genel Kurulu‟nun 12.4.2011 tarih ve 54 sayılı kararında bu görüş kabul edilmiştir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat