Kooperatiften İhraç Kararının İptali İstemi

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Kooperatiften İhraç Kararının İptali İstemi

T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 9465

Karar: 2000 / 300

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Kooperatifler Kanunun emredici nitelikteki maddesine aykırı olarak düzenlenmiş bulunan ana sözleşme hükümleri geçersiz bulunduğundan verilen kabul kararı onanmıştır.(1163 S. K. m. 27)

Dava: Taraflar arasındaki davanın İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesince görülerek verilen 19.4.1999 tarih ve 1998/1728-1999/406 sayılı kararınca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkilinin üyesi olduğu davalı kooperatiften haksız yere çıkarıldığını ileri sürerek, ihraç kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

Ana Sözleşmenin Emredici Kurallara Aykırı Düzenlendiği

Davalı vekili, davacının uyarıya rağmen ödentilerini yerine getirmediği için üyelikten çıkarıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere göre, davacıya gönderilen tek uyarı ile verilen ihraç kararının usulsüz olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Kabul Kararının Onandığı

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve bilgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve Kooperatifler Kanunun emredici nitelikteki 27. maddesine aykırı olarak düzenlenmiş bulunan ana sözleşme hükümleri geçersiz bulunduğundan davalı vekilinin yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 710.000 lira temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 24.01.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat