Klonlanmış Cep Telefonu Alım Satımı

Klonlanmış Cep Telefonu Alım Satımı

YARGITAY 7. Ceza Dairesi
Esas: 2012/25972
Karar: 2013/20069

KLONLANMIŞ CEP TELEFONU ALIM SATIMI
5809 SAYILI KANUN

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Sanığın 2.el cep telefonu alım satımı ve telefon tamiri yaptığı iş yerinde, 63 adet klonlanmış cep telefonu ile telefon klonlamaya yarayan aletler ve programlar ele geçtiğine göre, sanığın 5809 sayılı yasanın 55/1-2 maddesinde düzenlenen suçları işlediği dosya kapsamında sübut bulduğu halde, sanık hakkında mahkumiyet hükmü yerine yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

Yasaya aykırı, yerel Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz isteği yerinde görüldüğünden 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA, 24.09.2013 günü oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat