Kişilere Karşı Suçlarda Dava Ve Ceza Zamanaşımı Süreleri

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

KİŞİLERE KARŞI SUÇLARDA DAVA VE CEZA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

MADDE

SUÇ

DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ

CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ

81

Kasten öldürme suçu

yirmibeş yıl

otuz yıl

82

Kasten öldürme suçunun; Tasarlayarak, Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle, Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı, Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, Gebe olduğu bilinen kadına karşı, Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak,ya da yakalanmamak amacıyla, Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle, Kan gütme saikiyle, Töre saikiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

otuz yıl

kırk yıl

84/1

Başkasını intihara azmettirme, teşvik etme, başkasının intihar kararını kuvvetlendirme ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım etme suçu

sekiz yıl

on yıl

84/2

Başkasını intihara azmettirme, teşvik etme, başkasının intihar kararını kuvvetlendirme ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım etme suçunun işlenmesiyle intiharın gerçekleşmesi durumunda hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

84/3

Başkalarını intihara alenen teşvik etmek suçu

onbeş yıl

yirmi yıl

84/4

İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur etmek suçu (kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar)

yirmibeş yıl

otuz yıl

85/1

Taksirle bir insanın ölümüne neden olmak suçu

onbeş yıl

yirmi yıl

85/2

Taksirle birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak suçu

onbeş yıl

yirmi yıl

86/1

Kasten yaralama suçu

sekiz yıl

on yıl

86/2

Kasten yaralama fiilinin kişi  üzerindeki  etkisinin basit  bir  tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde hükmolunacak ceza (şikayete bağlı)

sekiz yıl

on yıl

86/3

Kasten yaralama suçunun; Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, Silahla, işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

87/1

Kasten yaralama fiilinin, mağdurun; Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, Konuşmasında sürekli zorluğa, Yüzünde sabit ize, Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olması halinde hükmolunacak ceza (şikayete bağlı)

onbeş yıl

yirmi yıl

87/1

Kasten yaralama suçunun; Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, Silahla, işlenmesi ve fiilin mağdurun; Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, Konuşmasında sürekli zorluğa, Yüzünde sabit ize, Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

87/2

Kasten yaralama suçunun; Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, Silahla, işlenmesi ve fiilin, mağdurun; İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, Yüzünün sürekli değişikliğine, Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine neden olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

87/2

Kasten yaralama fiilinin, mağdurun; İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, Yüzünün sürekli değişikliğine, Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine neden olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

87/3

Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

87/3

Kasten yaralama suçunun; Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, Silahla, işlenmesi ve fiilin vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

87/4

Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

87/4

Kasten yaralama suçunun; Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, Silahla, işlenmesi ve sonucunda ölüm meydana gelmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

89

Taksirle yaralama suçu (şikayete bağlı)

sekiz yıl

on yıl

89/2

Taksirle yaralama fiilinin, mağdurun; Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, Vücudunda kemik kırılmasına, Konuşmasında sürekli zorluğa, Yüzünde sabit ize,  Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olması halinde hükmolunacak ceza (bilinçli taksirle işlendiği haller hariç şikayete bağlı)

sekiz yıl

on yıl

89/3

Taksirle yaralama fiili, mağdurun; İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, Yüzünün sürekli değişikliğine, Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine neden olması halinde hükmolunacak ceza (bilinçli taksirle işlendiği haller hariç şikayete bağlı)

sekiz yıl

on yıl

89/4

Taksirle yaralama fiilinin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde hükmolunacak ceza (bilinçli taksirle işlendiği haller hariç şikayete bağlı)

sekiz yıl

sekiz yıl

90

İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapmak suçu

sekiz yıl

on yıl

91/1

Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ almak, organ veya doku satın almak, satmak, satılmasına aracılık etmek suçu

onbeş yıl

yirmi yıl

91/1

Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ almak, organ veya doku satın almak, satmak, satılmasına aracılık etmek suçunun konusunun doku olması halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

91/4

Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ almak, organ veya doku satın almak, satmak, satılmasına aracılık etmek suçunun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

91/2

Hukuka aykırı olarak, ölüden organ veya doku almak suçu

sekiz yıl

on yıl

91/3

Organ satın almak, satmak, satılmasına aracılık etmek suçu

onbeş yıl

yirmi yıl

91/4

Organ satın almak, satmak, satılmasına aracılık etmek suçunun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

91/3

Doku satın almak, satmak, satılmasına aracılık etmek suçu

sekiz yıl

on yıl

91/4

Doku satın almak, satmak, satılmasına aracılık etmek suçunun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

91/5

Hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olan organ veya dokuyu saklamak, nakletmek veya aşılamak suçu

sekiz yıl

on yıl

91/6

Belli bir çıkar karşılığında organ veya doku teminine yönelik olarak ilan veya reklam vermek veya yayınlamak suçu

sekiz yıl

on yıl

94/1

İşkence suçu

Zamanaşımı
işlemez.

Zamanaşımı
işlemez.

94/2

İşkence suçunun çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı, Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

Zamanaşımı
işlemez.

Zamanaşımı
işlemez.

94/3

İşkence suçunun cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde hükmolunacak ceza

Zamanaşımı
işlemez.

Zamanaşımı
işlemez.

95/1

İşkence fiillerinin, mağdurun; Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, Konuşmasında sürekli zorluğa, Yüzünde sabit ize, Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

95/1

Cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşen işkence fiillerinin mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, konuşmasında sürekli zorluğa, yüzünde sabit ize, yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olması halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

95/1

Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı, avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla işlenen işkence fiillerinin mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, Konuşmasında sürekli zorluğa, yüzünde sabit ize, yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olması halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

95/2

İşkence fiillerinin, mağdurun; İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, Yüzünün sürekli değişikliğine, Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine neden olması halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

95/2

Cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşen işkence fiillerinin mağdurun iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, yüzünün sürekli değişikliğine, gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine neden olması halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

95/2

Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı, avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla işlenen işkence fiillerinin mağdurun iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, yüzünün sürekli değişikliğine, gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine neden olması halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

95/3

İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

95/4

İşkence sonucunda ölüm meydana gelmiş olması halinde hükmolunacak ceza

otuz yıl

kırk yıl

96/1

Eziyet suçu

sekiz yıl

on yıl

96/2

Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışların Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı, Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

97

Terk suçu

sekiz yıl

on yıl

98/1

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
suçu

sekiz yıl

on yıl

98/2

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi durumunda hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

99/1

Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürtmek suçu

onbeş yıl

yirmi yıl

99/2

Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürtmek suçu

sekiz yıl

on yıl

99/2

Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde çocuğunun düşürtülmesine rıza göstermek suçu

sekiz yıl

on yıl

99/3

Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürtmek fiilinin kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir zarara uğramasına neden olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

99/3

Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürtmek fiilinin kadının ölümüne neden olması halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

99/4

Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürtmek fiilinin kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir zarara uğramasına neden olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

99/4

Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürtmek fiilinin kadının ölümüne neden olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

99/5

Rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftayı doldurmamış olan bir kadının çocuğunun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

99/5

Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürtmek suçunun yetkili olmayan bir kişi tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

99/5

Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürtmek suçunun yetkili olmayan bir kişi tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

99/5

Yetkili olmayan bir kişi tarafından işlenen rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürtmek fiilinin kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir zarara uğramasına neden olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

99/5

Yetkili olmayan bir kişi tarafından işlenen rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürtmek fiilinin kadının ölümüne neden olması halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

99/5

Yetkili olmayan bir kişi tarafından işlenen tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürtmek fiilinin kadının beden veya ruh sağlığı bakımından bir zarara uğramasına neden olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

99/5

Yetkili olmayan bir kişi tarafından işlenen tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürtmek fiilinin kadının ölümüne neden olması halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

100

Gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu isteyerek düşürmesi suçu

sekiz yıl

on yıl

101/1

Bir erkek veya kadını rızası olmaksızın kısırlaştırmak suçu

onbeş yıl

yirmi yıl

101/1

Kısırlaştırma işlemi yapma yetkisi olmayan bir kimse tarafından işlenen bir erkek veya kadını rızası olmaksızın kısırlaştırmak suçu

onbeş yıl

yirmi yıl

101/2

Rızaya dayalı olsa bile, kısırlaştırma fiilinin yetkili olmayan bir kişi tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

102/1

Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal etmek suçu (şikayete bağlı)

onbeş yıl

yirmi yıl

102/2

Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal fiilinin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda hükmolunacak ceza (fiilin eşe karşı işlenmesi durumunda şikayete bağlı)

onbeş yıl

yirmi yıl

102/3

Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal etmek fiilinin Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,  Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı, Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

102/3

Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal fiilinin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,  Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı, Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

102/6

cinsel saldırı suçu sonucunda mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü halinde hükmolunacak ceza

otuz yıl

kırk yıl

103/1

Çocuğu cinsel yönden istismar etmek suçu

onbeş yıl

yirmi yıl

103/2

Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

103/3

Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesi hâlinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

103/3

Vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilen cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesi hâlinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

103/4

Cinsel istismar suçunun onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı cebir veya tehdit kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

103/4

Cinsel istismar suçunun onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı cebir veya tehdit kullanmak ve vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

103/7

Cinsel istismar suçu sonucunda mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olması durumunda hükmolunacak ceza

otuz yıl

kırk yıl

104

Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunmak suçu (şikayete bağlı)

sekiz yıl

on yıl

105/1

Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz etmek suçu (şikayete bağlı)

sekiz yıl

on yıl

105/2

Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz etmek fiilinin hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

106/1

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit etmek suçu

sekiz yıl

on yıl

106/1

Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit etmek suçu (şikayete bağlı)

sekiz yıl

on yıl

106/2

Tehdidin silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, birden fazla kişi tarafından birlikte, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, işlenmesi hallerinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

107/1

Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlamak suçu (şantaj)

sekiz yıl

on yıl

107/2

Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

108

Bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye karşı cebir kullanılması halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

109/1

Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakmak suçu

sekiz yıl

on yıl

109/2

Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakmak fiilinin işlenmesi için veya bu fiil işlendiği sırada cebir, tehdit veya hile kullanılması durumunda hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

109/3

Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakmak suçunun silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, üstsoy, altsoy veya eşe karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

109/3

Cebir, tehdit veya hile kullanılarak bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakmak suçunun silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, üstsoy, altsoy veya eşe karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

109/5

Cinsel amaçlarla bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakmak suçu

onbeş yıl

yirmi yıl

109/5

Cinsel amaçla bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakmak fiilinin işlenmesi için veya bu fiil işlendiği sırada cebir, tehdit veya hile kullanılması durumunda hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

109/5

Cinsel amaçla, cebir, tehdit veya hile kullanılarak bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakmak suçunun silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, üstsoy, altsoy veya eşe karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

yirmi yıl

yirmi dört yıl

112

Eğitim ve öğretimin engellenmesi suçu

sekiz yıl

on yıl

112 (119. madde ortak hüküm)

Eğitim ve öğretimin engellenmesi suçunun Silahla, Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, Birden fazla kişi tarafından birlikte, Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

113

Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, kamu kurumu faaliyetinin yürütülmesine engel olunması halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

113  (119. madde ortak hüküm)

Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, kamu kurumu faaliyetinin yürütülmesine engel olunması fiilinin Silahla, Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, Birden fazla kişi tarafından birlikte, Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

114/1

Bir kimseye karşı; bir siyasi partiye üye olmaya veya olmamaya, siyasi partinin faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, siyasi partiden veya siyasi parti yönetimindeki görevinden ayrılmaya, seçim yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olmamaya veya seçildiği görevden ayrılmaya, zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanmak suçu

sekiz yıl

on yıl

114/2

Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir siyasi partinin faaliyetlerinin engellenmesi suçu

sekiz yıl

on yıl

114  (119. madde ortak hüküm)

Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir siyasi partinin faaliyetlerinin engellenmesi fiilinin Silahla, Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, Birden fazla kişi tarafından birlikte, Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

115/1

Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlamak ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan men etmek suçu

sekiz yıl

on yıl

115 (119. madde ortak hüküm)

Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlamak ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan men etmek suçunun Silahla, Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, Birden fazla kişi tarafından birlikte, Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

115/2

Dini ibadet ve ayinlerin toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi suçu

sekiz yıl

on yıl

115 (119. madde ortak hüküm)

Dini ibadet ve ayinlerin toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi suçunun Silahla, Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, Birden fazla kişi tarafından birlikte, Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

116/1

Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak girmek veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmamak suçu (şikayete bağlı)

sekiz yıl

on yıl

116 (119. madde ortak hüküm)

Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak girmek veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmamak suçunun  Silahla, Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, Birden fazla kişi tarafından birlikte, Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

116/2

Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak girmek veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmamak suçunun açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde (şikayete bağlı) (Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli halinde şikayet aranmaz)

sekiz yıl

on yıl

116 (119. madde ortak hüküm)

Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak girmek veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmamak suçunun açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında ve Silahla, Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, Birden fazla kişi tarafından birlikte, Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

116/4

Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak girmek veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmamak fiilinin cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

116 (119. madde ortak hüküm)

Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak girmek veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmamak fiilinin cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti ve Silahla, Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, Birden fazla kişi tarafından birlikte, Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

117/1

Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlal etmek suçu   (şikayete bağlı)

sekiz yıl

on yıl

117 (119. madde ortak hüküm)

Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlal etmek suçunun Silahla, Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, Birden fazla kişi tarafından birlikte, Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

117/2

Çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığını sömürmek suretiyle kişi veya kişileri ücretsiz olarak veya sağladığı hizmet ile açık bir şekilde orantısız düşük bir ücretle çalıştırmak veya bu durumda bulunan kişiyi, insan onuru ile bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarına tabi kılmak suçu (Belirtilen durumlara düşürmek üzere bir kimseyi tedarik veya sevk veya bir yerden diğer bir yere nakleden kişiye de aynı ceza verilir.)

sekiz yıl

on yıl

117 (119. madde ortak hüküm)

Çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığını sömürmek suretiyle kişi veya kişileri ücretsiz olarak veya sağladığı hizmet ile açık bir şekilde orantısız düşük bir ücretle çalıştırmak veya bu durumda bulunan kişiyi, insan onuru ile bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarına tabi kılmak suçunun Silahla, Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, Birden fazla kişi tarafından birlikte, Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

117/4

Cebir veya tehdit kullanarak, işçiyi veya işverenlerini ücretleri azaltıp çoğaltmaya veya evvelce kabul edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne zorlamak ya da bir işin durmasına, sona ermesine veya durmanın devamına neden olmak suçu

sekiz yıl

on yıl

117 (119. madde ortak hüküm)

Cebir veya tehdit kullanarak, işçiyi veya işverenlerini ücretleri azaltıp çoğaltmaya veya evvelce kabul edilenlerden başka koşullar altında anlaşmalar kabulüne zorlamak ya da bir işin durmasına, sona ermesine veya durmanın devamına neden olmak suçunun Silahla, Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, Birden fazla kişi tarafından birlikte, Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, Kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

118/1

Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanmak suçu

sekiz yıl

on yıl

118/2

Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi suçu

sekiz yıl

on yıl

120

Hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine verilecek ceza

sekiz yıl

on yıl

121

Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

122

Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak; bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engellemek veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hallerden birine bağlamak, besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddetmek, kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemek suçu

sekiz yıl

on yıl

123

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu (şikayete bağlı)

sekiz yıl

on yıl

124/1

Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi suçu

sekiz yıl

on yıl

124/2

Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engellemek suçu

sekiz yıl

on yıl

124/3

Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi suçu

sekiz yıl

on yıl

125/1

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek   veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak suçu

sekiz yıl

on yıl

125/2

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek   veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak fiilinin mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

125/4

Hakaretin alenen işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

130/1

Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret etmek suçu

sekiz yıl

on yıl

130/1

Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret etmek suçunun alenen işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

130/2

Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunmak suçu

sekiz yıl

on yıl

132/1

Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse hakkında

sekiz yıl

on yıl

132/1

Kişiler arasındaki haberleşmedeki gizlilik ihlalinin, haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse

onbeş yıl

yirmi yıl

132 (137. madde ortak hüküm)

Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek suçunun kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

132/2

Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa etmek suçu

sekiz yıl

on yıl

132/3

Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa etmek suçu

sekiz yıl

on yıl

132/3

Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde

sekiz yıl

on yıl

133/1

Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinlemek veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydetmek suçu

sekiz yıl

on yıl

133 (137. madde ortak hüküm)

Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinlemek veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydetmek suçunun kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

133/2

Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

133 (137. madde ortak hüküm)

Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda almak fiilinin kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

133/3

Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

133/3

Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması durumunda

sekiz yıl

on yıl

133 (137. madde ortak hüküm)

Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi veya bu konuşmaları basın ve yayın yoluyla yayınlamak fiillerinin kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

134/1

Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal etmek suçu

sekiz yıl

on yıl

134 (137. madde ortak hüküm)

Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal etmek suçunun kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

134/1

Kişilerin özel hayatının gizliliğinin ihlalinde, gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde

onbeşyıl

yirmi yıl

134/2

Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse hakkında hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

134 (137. madde ortak hüküm)

Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etmek suçunun kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

134/2

Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etmek fiilinin basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

134 (137. madde ortak hüküm)

Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etmek fiilinin basın ve yayın yoluyla ve kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

135/1

Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek suçu

sekiz yıl

on yıl

135 (137. madde ortak hüküm)

Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek suçunun kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

135/2

Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydetmek suçu

sekiz yıl

on yıl

135 (137. madde ortak hüküm)

Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydetmek suçunun kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

136

Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek suçu

sekiz yıl

on yıl

136 (137. madde ortak hüküm)

Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek suçunun kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

138

Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanların görevlerini yerine getirmemeleri halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

141

Hırsızlık suçu

sekiz yıl

on yıl

142/1

Hırsızlık suçunun; Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında, Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında, Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında, Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında, Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında işlenmesi hâlinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

142/2

Hırsızlık suçunun; Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak, Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle, Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak, Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak suretiyle, Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak, Barınak yerlerinde, sürüde veya açık yerlerde bulunan büyük veya küçük baş hayvan hakkında, işlenmesi hâlinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

142/2

Hırsızlık suçunun elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

142/3

Hırsızlık suçunun sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

142/3

Hırsızlık suçunun sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde ve bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

143

Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

143

Hırsızlık suçunun; Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında, Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında, Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında, Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında, Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında gece vakti işlenmesi hâlinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

143

Hırsızlık suçunun; Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak, Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle, Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak, Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak suretiyle, Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak, Barınak yerlerinde, sürüde veya açık yerlerde bulunan büyük veya küçük baş hayvan hakkında, gece vakti işlenmesi hâlinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

143

Hırsızlık suçunun elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı gece vakti işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

143

Hırsızlık suçunun sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde gece vakti işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

143

Hırsızlık suçunun sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde ve bir örgütün faaliyeti çerçevesinde gece vakti işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

144

Hırsızlık suçunun; Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde, Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla, işlenmesi halinde hükmolunacak ceza (şikayete bağlı)

sekiz yıl

on yıl

148

Yağma suçu

onbeş yıl

yirmi yıl

149

Yağma suçunun; Silahla, Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, Birden fazla kişi tarafından birlikte, Yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde, Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla, Gece vaktinde, işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

151

Mala zarar verme suçu

sekiz yıl

on yıl

152/1

Mala zarar verme suçunun; Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında, Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında, Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında, Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında, Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında, Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında, Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak, işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

152

Mala zarar verme suçunun; Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak, Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle, Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak, işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

152/2

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında, Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında, Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında, Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında, Grev veya lokavt hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında, Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında, Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak işlenen mala zarar verme suçunun Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak, Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle, Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak, gerçekleştirilmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

153/1

İbadethanelere, bunların eklentilerine, buralardaki eşyaya, mezarlara, bunların üzerindeki yapılara, mezarlıklardaki tesislere, mezarlıkların korunmasına yönelik olarak yapılan yapılara yıkmak, bozmak veya kırmak suretiyle zarar vermek suçu

sekiz yıl

on yıl

153/2

İbadethaneleri, bunların eklentilerini, buralardaki eşyayı, mezarları, bunların üzerindeki yapıları, mezarlıklardaki tesisleri, mezarlıkların korunmasına yönelik olarak yapılan yapıları kirletmek suçu

sekiz yıl

on yıl

153/3

İbadethanelere, bunların eklentilerine, buralardaki eşyaya, mezarlara, bunların üzerindeki yapılara, mezarlıklardaki tesislere, mezarlıkların korunmasına yönelik olarak yapılan yapılara yıkmak, bozmak veya kırmak suretiyle zarar vermek suçunun ilgili dini inanışı benimseyen toplum kesimini tahkir maksadıyla işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

153/3

İbadethaneleri, bunların eklentilerini, buralardaki eşyayı, mezarları, bunların üzerindeki yapıları, mezarlıklardaki tesisleri, mezarlıkların korunmasına yönelik olarak yapılan yapıları kirletmek suçunun ilgili dini inanışı benimseyen toplum kesimini tahkir maksadıyla işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

sekiz yıl

on yıl

154/1

Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olma suçu

sekiz yıl

on yıl

154/2

Köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malları kısmen veya tamamen zapt eden, bunlar üzerinde tasarrufta bulunan veya sürüp ekme suçu

sekiz yıl

on yıl

154/3

Kamuya veya özel kişilere ait suların mecrasını değiştirme suçu

sekiz yıl

on yıl

155/1

Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunmak veya bu devir olgusunu inkar etmek suçu (şikayete bağlı)

sekiz yıl

on yıl

155/2

Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunmak veya bu devir olgusunu inkar etmek suçunun meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

156

Bedelsiz kalmış bir senedi kullanmak suçu (şikayete bağlı)

sekiz yıl

on yıl

157

Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak suçu

sekiz yıl

on yıl

158

Dolandırıcılık suçunun; Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle, Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle, Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle, Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle, Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak, Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle, Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında, Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle, Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla, sigorta bedelini almak maksadıyla, işlenmesi halinde hükmolunacak ceza

onbeş yıl

yirmi yıl

158/2

Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin etmek suçu

onbeş yıl

yirmi yıl

159

Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde hükmolunacak ceza (şikayete bağlı)

sekiz yıl

on yıl

160

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu (şikayete bağlı)

sekiz yıl

on yıl

161

Hileli iflâs suçu

onbeş yıl

yirmi yıl

162

Taksirli iflas suçu

sekiz yıl

on yıl

163/1

Otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği takdirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanmak suçu

sekiz yıl

on yıl

163/2

Telefon hatları ile frekanslarından veya elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin veya zilyedinin rızası olmadan yararlanmak suçu

sekiz yıl

on yıl

163/3

Abonelik esasına göre yararlanılabilen elektrik enerjisinin, suyun veya doğal gazın sahibinin rızası olmaksızın ve tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi halinde kişi hakkında

sekiz yıl

on yıl

164

Bir şirket veya kooperatifin kurucu, ortak, idareci, müdür veya temsilcileri veya yönetim veya denetim kurulu üyeleri veya tasfiye memuru sıfatını taşıyanların, kamuya yaptıkları beyanlarda veya genel kurula sundukları raporlarda veya önerilerde ilgililerin zarara uğramasına neden olabilecek nitelikte gerçeğe aykırı önemli bilgiler vermeleri veya verdirtmeleri suçu

sekiz yıl

on yıl

165

Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul etme suçu

sekiz yıl

on yıl

166

Bir hukuki ilişkiye dayalı olarak elde ettiği eşyanın, esasında suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edildiğini öğrenmesine rağmen, suçu takibe yetkili makamlara vakit geçirmeksizin bildirimde bulunmamak suçu

sekiz yıl

on yıl

167

Yağma ve nitelikli yağma hariç, Malvarlığına Karşı Suçlar bölümünde yeralan suçların (141-166) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın, Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.
Bu suçların, haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde; ilgili akraba hakkında şikayet üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat