Kira Sözleşmesinin İspatı

Kira sözleşmesinin varlığını ispat bakımından, yazılı şekil çoğu zaman gereklidir. Uygulamada kira sözleşmeleri için basılı genel şartları taşıyan kağıtlar kullanılmaktadır. Basılı bölümünde bulunan genel şartlar, taraflar aksini kararlaştırılmadıkça, onları bağlar.

Davacı kiralayanın dayandığı sözlü kira akdinin varlığına, davalı­nın karşı çıkması halinde, uyuşmazlığın çözümü yargılamayı gerektire­cektir.

Borçlu, kiracılık sıfatını reddettiğinde; alacaklı, İİK m.269/b mad­desinde yazılı bir sözleşmeye dayanmadan itirazın kaldırılmasını isteyemeyecektir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat