Kira Bedelinde Zamanaşımı Süresi Ne Kadar?

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

Kira Bedelinde Zamanaşımı Süresi Ne Kadar?

Kira Bedeli ve Zamanaşımı

Kira alacağı BK’nun 126.maddesi hükmü gereğince, beş yıllık za­manaşımına tabidir. Buna karşılık, kira süresi bitmeden erken tahliye edilerek kiralananın boş kalmasına sebebiyet verilmesi sonucu, mahrum kalman kira alacağı, BK’nun 96.maddesi gereğince sözleşmeden doğdu­ğundan BK’nun 125.maddesinde düzenlenen 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Kiracının kiralayana ödediği fazla paranın istirdadına ilişkin dava ise, BK’nun 66.maddesi hükmü gereğince, fazladan ödeme yaptığını öğ­rendiği tarihten itibaren 1 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

Zamanaşımı ileri sürülmedikçe hakim tarafından kendiliğinden na­zara alınamaz. Zamanaşımı savunması, her ne kadar HUMK’nun 187. maddesinde yazılı ilk itirazlardan değil ise de, daha sonra ileri sürülmesi halinde davalı buna karşı koyabilecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat