Keşif ve yer gösterme işlemlerinin koşulları nelerdir, bu işlemlerde kimler hazır bulunmalıdır?

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Keşif ve yer gösterme işlemlerinin koşulları nelerdir, bu işlemlerde kimler hazır bulunmalıdır?

Bir nesne veya olgudan beş duyu organıyla izlenim elde edilmesi için keşfe gidilir. Keşif ile suçun işlendiği mekan, suçta kullanılan aletler gibi nesneler incelenir. Keşif mahkeme veya hakim tarafından yapılabilir. Soruşturma evresinde savcı da gecikmesinde sakınca bulunan hal carsa keşifte bulunabilir. Eğer keşfin yapılacağı yer mahkemeden başka bir yerdeyse (örneğin başka bir şehirdeyse) mahkeme, o yerdeki mahkemeden keşif yapmasını isteyebilir. Bu duruma “istinabe” denir. Toplu mahkemelerde bütün hakimlerin keşfe gitmesi gerekmez, sadece tek bir hakimin (naip hakim) görevlendirilip keşfe gitmesi de mümkündür. Keşif yapılırken şüpheli, sanık, mağdur ve bunların avukatları da hazır bulunma hakkına sahiptir. Bu kişilere keşiften önce keşfin yapılacağı zaman bildirilir. Keşifte bir de tutanak tutmak üzere bir zabıt katibi olmalıdır. Hakimler isterlerse keşfe bilirkişi ve tanık da götürebilirler.

Yer gösterme ise sadece soruşturma aşamasında savcı tarafından yaptırılabilecek bir işlemdir. Polis yer gösterme yaptıramaz. Ancak daha önce susma hakkını kullanmamış, açıklamada bulunmuş şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırılabilir. Yer gösterme için şüpheli olay yerine veya delillerin bulunduğunun düşünüldüğü yere götürülür. Yer gösterme işlemi sırasında şüphelinin avukatı da hazır bulunabilir. Yer gösterme işlemi de tutanağa bağlanacaktır. Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren terör suçları söz konusuysa polis amirleri de yer gösterme işlemi yaptırabilirler.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat