YARGITAYIN BOZMA KARARINA KARŞI DİRENME KARARI VERİLMESİ TALEBİ

Yeni iş arama izni ücreti ile ilgili Yargıtay kararları İhbar öneli verilerek feshedilmemişse iş arama izin ücreti alacağına hak kazanılamaz. İşçi tarafından önel verilmesi halinde de iş arama izni verilmelidir. Kanununun 27. maddesinde, yeni iş arama izni vermeyen veya eksik kullandıran işveren, o süreye ait ücreti işçiye ödemekle yükümlüdür. Aynı maddenin 3. fıkrasında, işveren yeni…

İş Kanununda yer alan para cezaları (2015) 4857 SAYILI İŞ KANUNUNU UYARINCA  2015 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı 398 Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı. 16.765 TL 599/a İşçilere eşit davranma…

Belirli süreli iş sözleşmesi örneği İŞ SÖZLEŞMESİ (BELİRLİ SÜRELİ)  Aşağıda isim ve adresleri yazılı taraflar arasında aşağıda belirtilen şartlarla bir “BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. TARAFLAR Adı Soyadı (Unvanı)    :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır) Adresi                          :…………………………………………………………. Telefonu                      :…………………………………………………………. İşyeri SSK Numarası    :…………………………………………………………. ile Adı Soyadı                   :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşçi” olarak anılacaktır) Doğum Yeri ve Yılı     …

Belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği İŞ SÖZLEŞMESİ (BELİRSİZ SÜRELİ)  Aşağıda isim ve adresleri yazılı taraflar arasında aşağıda belirtilen şartlarla bir “BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. TARAFLAR Adı Soyadı (Unvanı)    :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır) Adresi                          :…………………………………………………………. Telefonu                      :…………………………………………………………. İşyeri SGK Numarası   :…………………………………………………………. ile Adı Soyadı                   :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşçi” olarak anılacaktır) Doğum Yeri ve…

Belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği 2 İŞ SÖZLEŞMESİ (BELİRSİZ SÜRELİ) İŞVERENİN UNVANI Adresi                         : …………………………………………………. PERSONELİN ADI SOYADI Baba Adı                     : …………………………………………………. Doğum Yeri ve Tarihi  : …………………………………………………. İkametgah Adresi         : ………………………………………………….  Yukarıda kimlik ve adresleri yazılı bizler, işveren ve çalışan olarak karşılıklı ve birbirimize uygun rızalarımızla iş bu süresi belirsiz sürekli iş akdini 4857…

Takım iş sözleşmesi örneği İŞ SÖZLEŞMESİ (TAKIM) Aşağıda isim ve adresleri yazılı taraflar arasında aşağıda belirtilen şartlarla bir “TAKIM İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. TARAFLAR Adı Soyadı (Unvanı)    :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır) Adresi                          :…………………………………………………………. Telefonu                      :…………………………………………………………. İşyeri SSK Numarası    :…………………………………………………………. Ile Adı Soyadı                   :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşçi” olarak anılacaktır) Doğum Yeri ve Yılı      :…………………………………………………………. Adresi                         …

Kısmi süreli iş sözleşmesi örneği İŞ SÖZLEŞMESİ (KISMİ SÜRELİ) Aşağıda isim ve adresleri yazılı taraflar arasında aşağıda belirtilen şartlarla bir “KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. TARAFLAR Adı Soyadı (Unvanı)    :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır) Adresi                          :…………………………………………………………. Telefonu                      :…………………………………………………………. İşyeri SSK Numarası    :…………………………………………………………. Ile Adı Soyadı                   :…………………………………………………………. (Bundan böyle “İşçi” olarak anılacaktır) Doğum Yeri ve…

Call Now Button
WhatsApp chat