Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi

CUMHURİYET   BAŞSAVCILIĞI’NA

                                                                                           KAYSERİ

 

ŞİKEYET EDEN                :

 

VEKİLİ                           :Av.

SANIK                            :                                         

 

SUÇ                               :Karşılıksız çek keşide etmek

 

D.KONUSU                      :Karşılıksız çek keşide etmek suçunu işleyen sanık hakkında gerekli

koğuşturmanın yapılarak sanığın cezalandırılması için kamu davası

açılması istemidir.

 

OLAYLAR                        :

1-Sanık müvekkilime olan borcuna karşılık ekte fotokopisi sunulan   ………Bankası ……Şubesi ……….Hesap nolu ………Çek nolu çeki keşide ederek vermiştir.

2- Çek yasal süre içerisinde bankaya ibraz edildiğinde karşılığının bulunmadığı görülmüş ve bu husus banka tarafından çekin arkasına şerh edilmiştir.

3- Çekin karşılığının çıkmamasını müteakip sanık ile temas kurulmuş ancak tüm iyi niyetli çabalar sonuç vermemiştir. Alacak herhangi bir ipotekle de teminat altına alınamamıştır.

4-Yapılan araştırmaya göre sanık çekin karşılığını bankada hazır edemeyeceğini bildiği halde çek keşide etmiş ve bu suretle dolandırmak kastıyla  çek keşide etmiş olmaktadır. Düzeltme hakkını da kullanmayan sanığın cezalandırılması için yasal yollara müracaat etmek zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEBLER       : 3167 sk.,C.M.U.K.,ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                    : Çek fotokopisi. banka kayıtları ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM         :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle sanık hakkında gerekli koğuşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasını saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

 

EKİ           :

Onanmış vekaletname fotokopisi                                                               Şikayetçi vekili

Çek fotokopisi                                                                                 Av.

 

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...