Kambiyo senetleri (çek, poliçe ve emre Muharrer senet) hakkındaki Özel takip usûlleri

İlgili  Yasa

Takibin kabulü şartları:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 167- Alacağı çek, poliçe veya emre muharrer senete müstenit olan alacaklı, alacak rehinle temin edilmiş olsa bile, bu bölümdeki hususî usullere göre haciz yolu ile veya borçlu iflâsa tâbi şahıslardan ise iflâs yolu ile takipte bulunabilir.

Alacaklı, takip talebinde 58’nci maddedeki hususlardan başka iflâsa tâbi borçlusu aleyhine haciz ve iflâs yollarından hangisini istediğini bildirmeğe ve takip talebine kambiyo senedinin aslım ve borçlu adedi kadar tasdikli örneğini eklemeğe mecburdur.

Açıklama

Alacağı çek. poliçe yahut emre yazılı senede dayanan alacaklı; rehinle sağlanmış olsa bile, kambiyo senetlerine mahsup yolla icra takibinde bulunabilir. Bu icra takibi usulünde haciz yolu ile veya ilfas yolu ile takip yapılabilir. İflâs yolu ile takip yapılabilir. İflâs yolu ile t akip yapılabilmesi için borçlunun iflâsa tâbi kişilerden olması gerekir.

Alacaklı, takip talebinde haciz ve iflâs yollarından hangisini istemişse, talepnamede onu gösterecek, Ayrıca takip talebine kambiyo senedinin aslını ve onaylı örneğini ekliyecektir. Senedin örneği borçlu adedine göre olacaktır.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat