Kaldırımı İşgal Eden Tentenin Cezası Var mı?

YARGITAY 18. Ceza Dairesi
2015/29584 E.
2016/12107 K.

SUÇ : İmar kirliliğine neden olma
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;

Teknik bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere, sanık tarafından yapılan ahşaptan, basit tarzda, her an sökülebilir, şıngıl malzeme ile kaplanmış 20,16 metrakarelik barakanın, prefabrik PVC malzemeden yapılmış sabit olmayan taşınabilir kulübenin, ahşaptan yapılmış, derme-çatma ve her an sökülebilir 5 metrekarelik basit kulübenin ve ahşaptan direkler ve ahşap iskelet üzerine, üstü branda kaplı, her an sökülebilir, basit tarzda sundurma gölgeliğin kalıcı nitelikte olup olmadığı yönünde ek bilirkişi raporu alındıktan sonra, sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile mahkumiyet hükmü kurulması,

Kanuna aykırı ve sanık … müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 01.06.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat