T.C YARGITAY

7.Ceza Dairesi

Esas: 1999 / 12564

Karar: 2000 / 121

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: Davanın konusunun ticari nitelikte eşya olması sonucu, suçun gerçekleşmesi halinde eylemin ticari kaçakçılık suçunu oluşturacağı, bu durumda davaya bakmanın Asliye Ceza Mahkemesinin görevine dahil bulunduğu gözetilmeden görevsizlik kararı ile zoralım kararının gerçekleşmesi halinde teminatın serbest bırakılmasına karar verilmelidir.(1918 S. K. m. 25) (1412 S. K. m. 121)

Ticari Kaçakçılık Suçu Sayılması Gerektiği

Dava: 1918 Sayılı Kanuna Muhalefetten sanık V. İ. hakkında yapılan duruşma sonunda; Beraatına ve zoralıma dair Ş. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 30.4.1998 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, cumhuriyet savcısı tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 8.10.1999 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Malın Ticari Nitelikte Olmasının Önemi

Karar: 1- Dava konusu traktörün ticari nitelikte eşya olduğu cihetle, suçun sübutu halinde eylemin 1918 sayılı yasanın 25/2. maddesi kapsamında ticari kaçakçılık suçunu oluşturacağı, bu durumda davaya bakmanın ve delillerin takdirinin Asliye Ceza Mahkemesinin görevine dahil bulunduğu gözetilmeden görevsizlik kararı yerine yazılı şekilde hüküm tesisi,

Kabule göre ise,

2- Zoralım kararının gerçekleşmesi halinde teminatın serbest bırakılmasına karar verilmemesi,

Teminatın Serbest Bırakılması Gereği

Sonuç: Yasaya aykırı cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA 25.01.2000 günü oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat