ITC(ULUSLARARASI TİCARET SÖZLEŞMESİ)ULUSLARARASI MODEL TİCARİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Gereği Tedbir Kararı İstemi

ITC(ULUSLARARASI TİCARET SÖZLEŞMESİ)ULUSLARARASI MODEL TİCARİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İhracatçı

İsim …..

Adres ….. eğer farklı ise, bu sözleşmede esas olarak alınacak iş adresi …..

Telefon ….. Faks ….. E-mail …..

Yetkili İmza (isim ve görevi) …..

İthalatçı

İsim …..

Adres ….. eğer farklı ise, bu sözleşmede esas olarak alınacak iş adresi …..

Telefon ….. Faks ….. E-mail …..

Yetkili İmza (isim ve görevi) …..

2- Mallar

Malların tanımı (malların gerekli standartları, özellikleri, sertifikalar ve ülke menşei)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Malların adı, varsa teknik isimleri, malların boyutları, uygulanması gereken ulusal ve uluslararası standartlar, alıcının talep ettiği özel koşullar, numunelere ilişkin özel düzenlemeler açıkça belirtilmelidir)

Miktar (Rakam ve yazı ile geçerli birim ölçüsü belirtilmek suretiyle)

–    Toplam miktar: …..

–    Parti başına miktar: …..

–    Kabul edilebilir yüzde sapması (-/+): ….. %

Malların gözetimi (Eğer taraflar her hangi bir aşamada malların sözleşme şartlarına uygunluğunu kontrol ettirmeyi geekli görüyorlarsa, malların özelliklerini ve/veya miktarını kontrol edecek ve tarafların üzerinde mutabık kaldıkları denetim organizasyonu hakkında detaylı bilgiler, denetimin nasıl yapılacağı, hangi hususları içereceği, denetimin tarih ve süresi ile denetim masraflarının hangi taraf tarafından karşılanacağı detaylı bir şekilde belirtilecektir)……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Paketleme ve diğer benzeri özellikler ile ilgili detaylar (Paketleme, etiketleme ve işaretleme koşulları açıkça belirtilmelidir) ………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………..

Diğer başka spesifikasyonlar ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..

3- Teslimat

Uygulanacak ICC (Uluslararası Ticaret Odası) Incoterm’ü (Sözleşmenin imzalanma tarihinde mevcut Incoterms’lerin en son versiyonu referans olarak alınacaktır) ……. …………………………………………………………………………………………………………………….

Teslimat yeri (Malın gönderildiği ve teslim alınacağı yer açıkça belirtilmelidir) ……………………………………………………………………………………………………………………………

Teslimat tarihi veya süresi (Teslim döneminin sözleşme tarihinden itibaren mi, ihracatçının peşin olarak ödenen parayı alış tarihinden itibaren mi, yoksa satıcının ithalat lisansının çıktığı bildirimini aldığı tarihten itibaren mi başlayacağı açıkça belirtilmelidir)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nakliyenin şekli, nakliyecinin isim ve adresi (Tarafların nakliye yöntemlerinden hangisi üzerinde anlaştıkları açıkça belirtilmelidir) ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aksi belirtilmedikçe, teslimat ihracatçının yukarıda belirtilen iş yeri adresinde Ex Works (İş yerinde teslim) olarak (Referans olarak gösterilen ICC Incoterm’ünde belirtildiği şekilde) yapılacaktır.

4- Fiyat

Fiyat (Toplam fiyat ve/veya birim ölçü başına fiyat, gerek rakam gerekse harfle para birimi belirtilmek suretiyle yazılacaktır)……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fiyatı belirleme methodu (Gerekli görüldüğü takdirde) …………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fiyatın spesifik olarak belirlenmediği veya belirlenemediği durumlarda varsa daha önce aynı ithalatçıya aynı malların benzer koşullarda ihracatında belirlenen fiyat üzerinden değerlendirme yapılır. Ancak, daha önce tecrübe edilmiş böyle bir örnek yoksa, tarafları kabul edeceği makul bir fiyat belirlenir.

5- Ödeme

Ödeme biçimi (peşin, çek, banka havalesi vs.) …………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

İhracatçının banka hesabının detayları (Gerekli görüldüğü takdirde) ……………………

Aksi belirtilmedikçe, ödeme online aktarım (teletransmission) yoluyla ihracatçının banka hesabına aktarılacaktır ve ithalatçı ödeme sorumluluklarını anılan miktar ihracatçının bankasına ulaşana kadar eksiksiz yerine getirecektir.

Ödeme ….. taraflar burada belirtilecek farklı bir süre konusunda anlaşamadıkları sürece ….. fatura kesim tarihinden sonra 30 gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

Taraflar aşağıda belirtilen ödeme şekillerinden birisini seçebilirler. Ancak bu durumda hangi ödeme şeklini seçeceklerini ve gerekli detayları belirtmek zorundadırlar.

 Peşin Ödeme

Hak edilen değer (Ödemenin hepsi veya bir kısmı, veya toplam değerin yüzdesi olarak belirtilmiş şekilde) …………………………………………………………………………………

Ödemenin ihracatçının bankasına ulaşması için son tarih ………………………….

Ödemeye ilişkin özel durumlar (Eğer vasa) ……………………………………………..

Toplam ödemenin sadece bir kısmının peşin olarak ödeneceği durumlarda, geri kalan miktar, ___ taraflar burada belirtilecek farklı bir süre konusunda anlaşmadıkları sürece ___, fatura kesim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tahsil edilecektir.

 Vesaik Mukabili Ödeme

Ödenecek miktar (Toplam değer mi yoksa parti başına değer mi belirtilecek) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ödemenin son günü ……………………………………………………………………….

Ödeme biçimi: Vesaik mukabili ödeme, ___ taraflar burada belirtilecek vesaik mukabili kabul methodu üzerinde anlaşmadıkları sürece ___,

Vesaik mukabili ödeme ICC (Uluslararası Ticaret Odası)’nin belirlediği standart kurallara tabi olacaktır. İlgili gerekli dokümanlar sözleşmenin 6. maddesinde belirtilmiştir.

 Geri Dönülemez (Gayrikabilirücu) Akredetifli Ödeme

İthalatçı, ihracatçı lehine, bir bankadan ICC (Uluslararası Ticaret Odası)’nin akreditifler için standart gelenek ve uygulamalarına tabi olacak geri dönülemez bir akreditif açtıracaktır. Bu durum ilgili tarafa sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen teslimat zamanında veya kararlaştırılmış teslim süresinin başlangıcından, ___ taraflar burada belirtilecek farklı bir süre konusunda anlaşmadıkları sürece ___, 14 gün önce bildirilecektir. En son bildirim tarihi .. / .. / ….’dir.

Söz konusu akreditif, sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen teslim tarihi veya süresi sonundan 14 gün sonra, ___ taraflar burada belirtilecek farklı bir süre konusunda anlaşmadıkları sürece ___, geçersiz kalacaktır.

Söz konusu akreditif, ___ taraflar burada belirtilecek aksi bir şekilde anlaşmadıkları sürece ___, teyitli olmak zorunda değildir.

Teyit ile ilgili bütün maliyetler, ___ taraflar aksi burada belirtilecek farklı bir şekilde anlaşmadıkları sürece ___, ihracatçı tarafından karşılanacaktır.

Söz konusu akreditif, ___ taraflar burada belirtilecek aksi bir şekilde anlaşmadıkları sürece ___, görüldüğünde ödemeli akreditif (payable ait sight) olacak ve kısmi yüklemeye veya transit yüklemeye imkan verecektir.

 Kabul Kredili Ödeme

İthalatçı, sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen teslimat tarihinden veya kararlaştırılmış teslim süresinin başlangıcından, ___ taraflar burada belirtilecek farklı bir süre konusunda anlaşmadıkları sürece ___, en az 30 gün önce ya ICC’nin talep garantileri için standart kurallarına uygun bir banka garantisi veya ICC’nin akreditifler için belirlediği standart gelenek ve uygulamalar kurallarına tabi bir teminat mektubu sağlayacaktır.

Değişik ödeme şekilleri belirlenirken, fiyatların cari kur üzerinden mi, yoksa başka bir ülkenin döviz kuru üzerinden mi hesaplanacağı, döviz kurundaki dalgalanmaların nasıl hesaba katılacağı ve hangi tarafın sorumluluğu altında olacağı açıkça belirtilmelidir.

İskonto ve komisyon miktarları ve bunların kimin tarafından ödeneceği sözleşmede açıkça belirtilmelidir. Gerekirse, komisyon hesabının nasıl ve hangi oran üzerinden yapılacağı belirtilmelidir.

6- Dokümanlar

İhracatçı, ithalatçıya veya gerekli olduğu takdirde ithalatçının bankasına aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır (ilgili kutuları işaretleyiniz ve ilgili olduğu durularda gerekli evrak adedini belirtiniz):

  Ticari Fatura: ……………………………………………………………………………

  Gümrük Dokümanları: ……………………………………………………………….

  Gerekli Nakliye Belgeleri (detaylı olarak belirtilecek)……………………

  Koli Listesi: ………………………………………………………………………………

  Sigorta Belgeleri: ………………………………………………………………………

  Menşe Şahadetnamesi: ……………………………………………………………….

  Gözetim Raporu: ……………………………………………………………………….

  Diğer Dokümanlar: ……………………………………………………………………

İhracatçı, taraflar başka bir şekilde anlaşmadıkları sürece, ithalatçıya söz konusu dokümanları düzenleyerek uygulamada olan Incoterm’e uygun olarak teslim edecektir.

7- Zamanında Ödeme Yapılmasında Başarısızlık Durumu

İthalatçının belirlenen tarihte ödeme yapmada başarısız olması durumunda, ihracatçı, belirlenen son ödeme tarihi ile ödemenin tahsil edildiği tarih arasında geçen süre için faiz işletme hakkına sahiptir. Uygulanacak faiz oranı, taraflar başka bir şekilde anlaşmadıkları sürece, ödemenin yapıldığı ülkede sözleşmede belirtilen para birimine uygulanan ortalama kısa dönem banka faiz oranının %2 üzerinde uygulanacak, eğer ödemenin yapılacağı yerde böyle bir orana ulaşılamıyorsa veya taraflar spesifik bir faiz oranında anlaşmamışlar ise, söz konusu faiz oranı ödeme yapılacak para birimini resmi olarak kullanan ülkede uygulanan ortalama kısa dönem banka faiz oranlarına göre belirlenecektir. Taraflar arasında anlaşma sağlanan diğer faiz oranı: ……….’dır. İhracatçının bu sözleşmeyi, ödemenin, herhangi bir sebeple (14 gün içerisinde (___ taraflar burada belirtilecek farklı bir süre konusunda anlaşmadıkları sürece ___) ortaya çıkabilecek mücbir sebepler / force majeure’den kaynaklanan geçici engeller dışında) son ödeme tarihinden sonra yapılamaması durumunda, ithalatçıyı yazılı olarak uyarmak suretiyle, iptal etme hakkı bulunmaktadır.

8- Zamanında Teslim Yapılmasında Başarısızlık Durumu

İthalatçı, ihracatçının malları zamanında teslim edememesi durumunda, zararının telafisi için, anlaşılan teslim tarihinden veya anlaşılan teslim süresinin son gününden itibaren geçen her tüm gün için, ihracatçıyı gecikmeyle ilgili olarak yazılı bir uyarı göndermek kaydı ile, malların toplam bedelinin %0.5’i oranında bir değere hak kazanır.

İthalatçının, ihracatçıya teslim tarihinden veya teslim süresinin son gününden itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak uyarması ile zarar hakkı teslim tarihinden veya anlaşılan teslim süresinin son gününden itibaren işleme geçer. Eğer İthalatçı, ihracatçıya teslim tarihinden veya teslim süresinin son gününden itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak uyarmaz ise, zarar hakkı uyarı tarihinden itibaren işleme geçer. Eğer taraflar yukarıda sözü edilen 7 günlük bildirim kuralını değiştirmek isterlerse bu süre bundan böyle ___ burada belirtilen süre ___ olacaktır. Gecikme cezaları toplam mal bedelinin %20’sini veya ___ burada belirtilen oranı ___ aşamayacaktır. İthalatçının, bu sözleşmeyi, teslimatın her hangi bir sebeple (14 gün içerisinde (___ taraflar burada belirtilecek farklı bir süre konusunda anlaşmadıkları sürece ___) ortaya çıkabilecek mücbir sebepler / force majeure’den kaynaklanan geçici engeller dışında) son teslim tarihinden sonra yapılamaması durumunda, ihracatçıyı yazılı olarak uyarmak suretiyle, iptal etme hakkı bulunmaktadır.

9- Mücbir Sebepler (Force Majeure)

Taraflardan birisi aşağıda belirtilen mücbir sebeplerden birine maruz kaldığı durumda, yükümlülüklerini yerine getirme sorumluğu kalkar.

*   Başarısızlık taraflardan birisinin kendi kontrolü dışındaki engellerden ortaya çıkmış ise,

*   Bu sözleşme imzalanırken mantıki olarak hiçbir şekilde tahmin edilemeyecek bir olay vuku bulduğunda ve bu olayın taraflardan birisinin üzerinde iş yapamayacak etkisi olması halinde,

*   Böyle bir engelden kaçınmanın veya üstesinden gelmenin mantıki olarak bir yolu yoksa

ve ilgili taraf bu durumu kanıtlarsa, söz konusu yükümlülükten dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

Taraflardan birisinin mücbir sebep durumuna maruz kalması durumunda, ilgili taraf bu durumun ve etkilerinin kendisine engel teşkil ettiği an, zaman geçirmeden ortaya çıkan engeller ve etkilerini ilgili belge ve kanıtlarla karşı tarafa yazılı bir uyarı ile iletmekle sorumludur. Mücbir sebep durumunun sona ermesi halinde ilgili taraf karşı tarafı yine bir yazılı uyarı ile bilgilendirecektir. Söz konusu bildirimlerin veya belgelerin karşı tarafa iletilmemesi durumunda, mücbir sebep durumuna maruz kaldığını iddia eden ilgili taraf normalde kaçılabilinecek zararlardan sorumlu tutulacaktır.

Eğer mücbir sebep sonucu ortaya çıkan engel geçicilik arz ediyorsa, ___ taraflar burada belirtilecek farklı bir süre konusunda anlaşmadıkları sürece ___, 30 gün içerisinde, ortadan kalkma ihtimali var ise yükümlülük süresi söz konusu süre veya söz konusu süre içerisinde engel ortadan kalkana kadar (hangi durum önce olursa) uzatılacaktır.

Eğer mücbir sebep durumunun söz konusu süre içerisinde ortadan kalkma ihtimali görünmüyor ise veya yükümlülüğün yerine getirilmesi bu şartlar altında kesinlikle imkansız ise, taraflardan her hangi birisi bu sözleşmeyi, karşı tarafa son verme kararını belirten yazılı bir uyarı yapmak suretiyle, bitirebilir.

10- Temel Yetersizlik Durumu

Taraflardan birisi, bu sözleşmeyi, karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmede bir yetersizlik durumu olduğunu kanıtlaması halinde, karşı tarafa yazılı bir uyarı vermek suretiyle, iptal edebilir.

Aşağıda temel yetersizliğe örnek teşkil eden durumlar sıralanmıştır;

*   İthalatçı, bu sözleşmenin 5. maddesinde belirtilen son tarihe kadar bir akreditif açtıramaz veya banka garantisi sağlama yükümlülüğünü yerine getiremez ise,

*   İthalatçı, bu sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen ve ihracatçıya bitimi durumunda sözleşmeye son verme hakkı veren son tarihe kadar her hangi bir ödeme yapma yükümlülüğünü yerine getiremez ise,

*   İhracatçı, bu sözleşmenin 8. maddesinde belirtilen ve ithalatçıya bitimi durumunda sözleşmeye son verme hakkı veren son tarihe kadar anlaşılan miktar malı teslim etme yükümlülüğünü yerine getiremez ise,

*   Taraflardan birisinin iflas gibi sözleşme sorumluluklarını yerine getirme konusunda açık bir yetersizliğin görülmesi durumunda,

Sözleşme, taraflardan birisi tarafından, karşı tarafa yazıl ıbir uyarı vermek suretiyle iptal edilebilir.

Temel yetersizlik durumunda, zarara uğramış taraf sözleşmeyi bitirme ve kusurlu taraftan zararının karşılanmasını talep etme ve/veya malları satma veya satın alma hakkına kavuşur. Bu durumda kusurlu taraf, zarar gören tarafın zararının giderilmesi yönünde elinden geleni yapacaktır.

Sözleşmenin iptal edilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek zararlar ve/veya kayıplarla ilgili her hangi bir anlaşmazlık durumunda bu sözleşmenin anlaşmazlıkların çözümü maddesi (15. madde) uyarınca belirlenen hükümlere başvurulacaktır.

11- Gözetim Prosedürü

İthalatçı, ithal ettiği veya edeceği malların kalitesinden tatmin olmaması durumunda, ihracatçıyı bu tatminsizliği konusunda malların tesliminden sonra, ___ taraflar burada belirtilecek farklı bir süre konusunda anlaşmadıkları sürece ___, 7 gün içerisinde olmak kaydı ile, mümkün olan en kısa zaman içerisinde, ihracatçıyı yazılı bir uyarı ile bilgilendirmek zorundadır. Bu durumda, ithalatçı zaman geçirmeden bir uzman ataması için ___ burada belirtilen kuruluşa ___ başvuracaktır. Eğer burada, taraflar arasında üzerinde anlaşılan bir kuruluş belirtilmemiş ise, ithalatçı ilgili bir bağımsız bir uzmanın atanması için zaman geçirmeden gerekenleri yapacaktır. Atanan uzman iddia edilen kalite uygunsuzluğu durumunu inceleyecek ve taraflara rapor edecektir. Bu amaçla ilgili uzman bütün malları veya örneklerini kontrol etme ve uygun göreceği test ve analizleri yapma yetkisine sahip olacaktır.

Söz konusu uzman, sonuç gözetim raporunun, tarafların kayıtlı posta adresine gönderilmesini sağlayacaktır. Sonuç raporu, eğer taraflardan birisinin, raporun alınmasından itibaren, ___ taraflar burada belirtilecek farklı bir süre konusunda anlaşamadıkları sürece ___, 45 gün içerisinde, bu sözleşmenin anlaşmazlıkların çözümü maddesi (15. madde) uyarınca belirlenen hükümlere çerçevesinde bir başvurusu olmaması şartı ile, taraflar açısından nihai ve bağlayıcı olacaktır.

Söz konusu uzmanın tüm ödemeleri ve harcamaları ithalatçı tarafından denetim prosedürü tamamlanıncaya kadar geçici olarak karşılanacaktır. denetim sonrasında malların sözleşmede belirtilen standartlara uygunsuzluğu kanıtlanırsa tüm harcamalar ihracatçı tarafından ithalatçıya geri ödenecektir.

12- Zarar Azaltma

İthalatçı, teslim edilen malların kalitesinden tatmin olmadığında, malların korunması ile mevcut şartlar altında makul olan ilgili tüm önlemleri almakla sorumludur. Malların sözleşmede belirtilen standartlara uygunsuzluğu kanıtlanırsa, tüm harcamalar ihracatçı tarafından ithalatçıya geri ödenecektir.

Eğer ihraç edilen mallar çabuk bozulacak cinsten ise veya korunması/depolanması makul olmayan maliyetlere karşılık geliyorsa, ithalatçı ihracatçıya niyetini yazılı olarak belirttikten sonra, malları en uygun koşullarda satmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Ancak, ithalatçı mallardan yeterli miktarda olanı ileride olası bir denetim işleminde kullanılmak üzere tutmak ve ihracatçıya (ve bu sözleşmenin 11. maddesi hükümlerine uygn olarak atanan her hangi bir denetim uzmanına) bu mal örneklerini gerektiğinde temin etmek zorundadır.

13- Taraflar Arasında İletişim

Taraflar arasında bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak bütün iletişim faaliyetleri yazılı olacak ve yazışmalar ___ taraflar burada belirtilecek farklı bir iletişim şekli konusunda anlaşmadıkları sürece ___, normal posta, faks veya e-mail yolu ile ilgili taraflara gönderilecektir. E-mail olarak gönderilen bütün mesajlar “sadece okunabilir” veya daha sonra değiştirilmeye olanak vermeyecek bir formatta olmalıdır. Faks veya e-mail ile yapılacak bütün iletişim göndericinin sorumluluğu altındadır.

Bu sözleşmede geçen bütün tarihlerde takvim günleri esas alınmıştır.

14- Uygulanacak Hukuk Kuralları

Buraya kadar sözleşme hükümlerinde yer almayan bütün konular için, önem sırası azalır mahiyette olmak kaydı ile aşağıda belirtilen düzenlemelere başvurulacaktır;

*   Birleşmiş Milletler Uluslararası Malların Satış Sözleşmeleri Konvensiyonu,

*   UNIDROIT Uluslararası Ticari Sözleşmeler Prensipleri,

*   Yukarıda sözü edilen düzenlemeler tarafından kapsanmayan konular var ise, ___ burada belirtilecek ___, düzenlemeler esas alınacaktır. Yukarıda her hangi bir düzenlemeye referans verilmediği takdirde ise ihracatçının ülkesinde uygulamada olan kanunlar esas alınacaktır.

15- Anlaşmazlık Hali

Bu sözleşmede geçen hükümlerin yerine getirilmesinde ortaya çıkabilecek her hangi bir sorun durumunda, taraflar sorunun öncelikle kendi aralarında iyiniyet ve özveri ile yürütülecek müzakereler ile giderme yoluna başvuracaklardır. Eğer sorun malların belirtilen standartlara uyumu konusunda ise, taraflar her hangi bir işlem öncesi, bu sözleşmenin 11. maddesinde belirtilen gözetim işlemlerini izleyeceklerdir. Taraflar, bu işlemler sonucu tatmin olmaz ise, aşağıda belirtilen anlaşmazlık hali çözümü prosedürü çerçevesinde hareket edeceklerdir.

Taraflar başka bir şekilde anlaşmadıkları sürece, bu sözleşmeden veya bu sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan bütün anlaşmazlık halleri ICC’nin tahkim yasası kuralları çerçevesinde atanacak bir hakem tarafından çözüme kavuşturulacaktır.

Taraflar, anlaşmazlığa konu olan sorunun büyüklüğünün ….. ABD Dolarından az olması halinde, atanacak hakemin, sadece taraflar tarafından kendine sunulan evrakları baz alarak ve savunma hakkını gözeterek vereceği karara uyma konusunda anlaşma sağlamışlardır.

Taraflar, anlaşmazlığa konu olan sorunun büyüklüğünün ….. ABD Dolarından fazla olması halinde, taraflar ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin üç hakemden oluşturacağı bir tahkim mahkemesinin kararına uyma konusunda anlaşma sağlamışlardır.

İhracatçı                                                   İthalatçı

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat