İşverenlerin İşçi Ücretlerine Zam Yapma Zorunluluğu Var mı?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İşverenlerin İşçi Ücretlerine Zam Yapma Zorunluluğu Var mı?

Ücret, üretim maliyetini oluşturan etkenlerden biri olduğu için işve­renler, ücret artışlarını kontrol altına almak ve artışları minimum düzey­de tutmak gerektiğine inanırlar. Enflasyon olgusu nedeniyle işyeri çalı­şanlarında her yıl ücret artışı beklentisi oluşmaktadır. Bu beklentileri (karşılanmayan işçiler genellikle, mevcut ücretlerinden daha yüksek ücret teklifi aldıkları yeni bir işe girmektedirler. İşverenlerin işçi ücretlerinde artış yapmaları konusunda, yıllık enflasyon artış oranı, memur ve toplu sözleşme kapsamındaki işçilerin ücret artış oranları, performansa dayalı ücret sistemleri ışık tutmaktadır.

Ücretinin hiç arttırılmaması yani işçilere hiç zam yapılmaması ya da beklenenden düşük oranda ücret artışı sağlanması durumunda işçinin bu durumu haklı neden değerlendirerek iş sözleşmesini sona erdirip erdiremeyeceği ve dolayısıyla kıdem tazminatına hak kazanıp kazanamayacağı konusu uygulamada ve doktrinde tartışmalı konuların başında gelmektedir. Ne var ki 4857 sayılı İş Kanununda ücret zammına ilişkin belirgin bir ifade yoktur, yargı kararlan konuya ışık tutmaktadır.

işçilere ücret artışı (zam) yapılmaması veya beklenenin alünda zam yapılması konusunun işçi yönünden haklı fesih nedeni oluşturup oluş­turmadığı konusunun yanıtı, işçi ve işveren arasında işçinin işe başlama­sı sırasında yapılan iş sözleşmesinde veya işyeri iç yönetmeliğinde bu konunun olup olmadığı açısından bakılmalıdır.

işçilere ücret artışı yapılmamasını işçi bakımından tek başına haklı bir fesih nedeni oluşturmamaktadır. Bu nedenle işçilerin ücret artışını yetersiz bularak iş sözleşmesini sona erdiren bir işçi ihbar ve kıdem taz­minatına hak kazanamaz.

İş sözleşmesinde veya işyeri iç yönetmeliklerinde ücret artışına iliş­kin bir düzenlemenin yer almasına rağmen işverenin ücret artışı yap­maması durumunda veya taahhüt edilenin altında ücret artışı yapılması halinde bu durum haklı fesih nedeni sayılmaktadır. Ancak taraflar ara­sında böyle bir sözleşme hükmünün bulunmaması durumunda işçinin bu nedene dayalı olarak iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı bu­lunmamaktadır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat