İşveren Tarafından İK25/11 Dışında Fesih

İş akdinin işveren tarafından İş Kanununun 25. Maddesinin II. Ben­dinde gösterilen nedenler dışında feshedilmesi halinde kıdem tazminatı hakkı doğar. Buna göre, iş akdinin işveren tarafından 17. Maddeye göre veya 25. Maddenin I. Bendinde gösterilen sağlık nedenleri yahut aynı maddenin III. Bendindeki zorlayıcı nedenlerle ya da IV. Bendindeki tu­tuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle feshedilmesi hallerinde bir yıl ve daha fazla kıdeme sahip olan işçi kıdem tazminatına hak kazana­caktır. Bunun yanında işveren fesih işlemini, 25. Maddenin II. Bendi hü­kümlerine dayandırmakla birlikte, haklı nedeni ispat edememiş veya kanunda öngörülen hak düşürücü sürelere uymaksızın fesihte bulunmuş ise, işçi yine kıdem tazminatına hak kazanmış olur.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat