İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULAMAYACAK KARARLAR

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULAMAYACAK KARARLAR – HUKUK
Miktar veya değeri üç bin Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar (6100 S. K. m. 342)
İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULAMAYACAK KARARLAR – CEZA 
Hapis cezasından çevrilen adli para cezaları hariç olmak üzere, sonuç olarak belirlenen üçbin Türk Lirası dâhil adli para cezasına mahkûmiyet hükümleri (5271 S. K. m. 272)
Üst sınırı beşyüz günü geçmeyen adli para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümleri (5271 S. K. m. 272)
Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümler (5271 S. K. m. 272)
İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULAMAYACAK KARARLAR – İDARE
Konusu beş bin Türk lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar
İvedi yargılama usulüne tabi olan davalar
CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat