İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLEN KARARLAR

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLEN KARARLAR – HUKUK
İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü halinde, itiraz üzerine verilecek kararlar (6100 S. K. m. 341)
Miktar veya değeri üç bin Türk Lirasını geçen malvarlığı davaları (6100 S. K. m. 341) ***
İlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtaya başvurulabileceği belirtilmiş olup da bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin nihai kararları (6100 S. K. m. 341)
*** Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda üç bin Türk Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir.
 
Alacağın tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü üç bin Türk Lirasını geçmeyen taraf, istinaf yoluna başvuramaz.
 
İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLEN KARARLAR – CEZA
İlk derece mahkemelerinden verilen hükümler (onbeş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler, bölge adliye mahkemesince re’sen incelenir) (5271 S. K. m. 272)
Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararları hükümle birlikte (5271 S. K. m. 272)
İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULABİLEN KARARLAR – İDARE
İdare ve vergi mahkemelerinin kararları (2577 S. K. m. 45)
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat