İşçinin Maaşından Ne Kadarı Haczedilir?

İşçinin Maaşından Ne Kadarı Haczedilir?

İcra müdürlüğü tarafından gönderilen maaş haczi yazısında borç miktarı yazılıdır. İcra dosya borcu bitene kadar her ay düzenli olarak icra müdürlüğü dosyasına belirtilen tutarı keserek cevap vermeniz gerekecektir.(bu oran genellikle 1/4 tür) İşcinin maaşının dörtte biri kesilir. Kıdem tazminatı alacağının ise tamamı icra dosyasına ödenmelidir.

4857 sayılı İş Kanununda bu konu ile ilgili açık bir hüküm bulunmaktadır. Kanunun 35’inci maddesinde “işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceği veya başkasına devir ve temlik olunamayacağı nafaka borçları hariç” belirtilmiştir. Bu maddeden anlaşıldığı üzere işçi maaşından sadece nafaka borcu tamamıyla kesilebilir. Ancak borçlu olduğu kişinin dava ettiği durumlarda maaşına haciz kararı verilebilir. Ancak sadece maaşının dörtte birine haciz konulabiliyor.

Buna göre 4857 sayılı Kanunun ücretin saklı kısmı başlıklı 35 inci maddesinde; “İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.”hükmüne yer verilmiştir.

Sonuç olarak nafaka borçları dışında işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlasının haczedilemesi veya başkasına devir ve temlik edilmesi mümkün değildir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat