İşçi Yıllık İzninin Kullandırılmaması Durumunda İşten Ayrılabilir mi?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İşçi Yıllık İzninin Kullandırılmaması Durumunda İşten Ayrılabilir mi?

Yıllık ücretli izne ilişkin hususlar 4857 sayılı İş Kanunumuzun 53. ile 60. maddeleri arasında düzenlenmiş olup, konuyla ilgili bir de yönetmelik yayınlanmıştır. İş Ka­nununun 54. maddesinde: “İşçi yukarıdaki fıkralar ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır” denilmektedir. Bir başka deyişle; çalışan iznini hak ettiği tarihten, bir sonraki hak ediş tarihine kadar kullanması gerekir. İşverenler iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olan işçilerine bu haklarını kesintisiz olarak kullandırmalıdırlar. Ancak işçi

onay verirse yıllık izin süresinin bir bölümü, 10 günden az olmamak üzere en çok 3’ e bölünebilir.

İş Kanununun 24. maddesi, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih edebileceği gerekçeleri gösterilmiştir. Çalışanın yıllık ücretli iznini hak ediş tarihinden itibaren, yeni hak ediş tarihine kadar kullandırmayan işverenin bu davranışı, ahlak ve iyi ni­yet kurallarına uymayan davranışlar kapsamına girmektedir. Yargıtay’ın vermiş ol­duğu kararlar da bu doğrultudadır.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2001/17459 esas numaralı kararında;

Hak kazandığı izni çalışmakta iken işverenden isteyen işçi, kendisine böyle bir iz­nin kullandırılmayacağını açık ve kesin şekilde ifade edildiği takdirde, İş Kanunun­da tanınmış olan haklarını kullanabilir. Örneğin, işçi için bu durumda sözleşmeyi haklı nedenle fesih yetkisi verir demektedir.

Konuyu özetleyecek olursak:

  1. İşçi yukarıda belirttiğim şekillerde yıllık ücretli izni hak etmeli,
  2. Yıllık ücretli iznini kullanmak istediğine dair talepte bulunmalı,
  3. İşverenin de yeni hak ediş tarihine kadar iznini kullandırmaması gerekir.

Bu üç durumun oluşması halinde işçi yıllık izni kullandırmadığında, İş Kanununa göre haklı sebeple hizmet akdini fesih edebilir. İş sözleşmesinin işçi tarafından hak­lı nedenle feshi halinde, sadece kıdem tazminatı ve varsa yıllık izin ücreti ile diğer ücret alacakları talep edilebilir. Kıdem tazminatı dışında başkaca maddi ya da manevi bir tazminat hakkı doğmaz.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat