İşçi Ücretlerinden İndirim Yapılamaması

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

İşçi Ücretlerinden İndirim Yapılamaması

İşçi ücretinin korunmasına yönelik İş Kanununun 62. Maddesinde önemli bir düzenleme yer almaktadır. Bu maddeye göre, işin türü ne olursa olsun, uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasa yolu ile daha aşağı sınırlara indirilmesi, işçi ücretlerinde bir indirim yapılmasına yol açmaz. Aynı şekilde işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi veya İş Kanunu hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinde her ne şekilde olursa olsun eksilt­me yapılamaz. Yasa koyucu bu yoldan bir kere kararlaştırılmış olan ücretin yeni bir yasa düzenlemesi nedeni ile veya yasanın öngördüğü bir yükümlülüğün yerine getirilmesi sonucunda indirilmesini engellemiştir.

Görüldüğü üzere kanun hükmünde, işçi ücretlerinde her ne şekilde olursa olsun bir eksiltmeye gidilemeyeceği ifade edilmiş ancak çalışma sürelerinin indirilmesine ilişkin bir düzenleme getirilmemiştir. Burada amaç kararlaştırılmış olan bir ücretin, çalışma sürelerinde yasal olarak indirme gidilmesi, işverenin yasal bir yükümlülüğü yerine getirmesi, kanun hükümlerinin uygulanması nedenlerine dayanılarak indirilmesi­nin engellenmesidir. Yoksa tarafların anlaşması ile çalışma koşullarında değişikliğe   gidilmesi   neticesinde   ücretin   indirilmesi   mümkündür.

Yargıtaya göre de “.. bu hüküm işverenin tek taraflı olarak ücrette indi­rim yapmayacağı” yasağı ile ilgilidir. Taraflar anlaşarak her zaman üc­rette indirim yapabilirler.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat