İşçi Alacakları Davası

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

İşçi Alacakları Davası

T.C YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 18059

Karar: 1999 / 20473

Karar Tarihi: 30.12.1999

ÖZET: İşyerindeki ortaya çıkan bir durum nedeniyle işçilere bu arada davacıya ücretsiz izin verildiği, bu sürenin sonunda diğer işçiler iş başı yaptırıldığı halde davacının işe kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Gerçekten davacı tanıklarıyla davalı bir tanığı hariç diğerleri durumu açık ve kesin biçimde anlatmışlardır. Böyle olunca hizmet akdinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiği kabul edilerek ihbar ve kıdem tazminatı hüküm altına alınmalıdır.

(1475 S. K. m. 13, 14)

İşçilere Toplu Olarak Ücretsiz İzin Verildikten Sonra Davacının İşe Alınmadığı

Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

İşçilere Toplu Olarak Ücretsiz İzin Verildikten Sonra Davacının İşe Alınmadığı

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre işyerindeki ortaya çıkan bir durum nedeniyle işçilere bu arada davacıya ücretsiz izin verildiği, bu sürenin sonunda diğer işçiler iş başı yaptırıldığı halde davacının işe kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Gerçekten davacı tanıklarıyla davalı bir tanığı hariç diğerleri durumu açık ve kesin biçimde anlatmışlardır. Böyle olunca hizmet akdinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiği kabul edilerek ihbar ve kıdem tazminatı hüküm altına alınmalıdır.

Akdin İşveren Tarafından Haksız Olarak Feshedildiği

Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 30.12.1999 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat