İşçi Alacakları Bankadan Ödenmek Zorunda mı?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

İşçi Alacakları Bankadan Ödenmek Zorunda mı?

AB uyum yasaları çerçevesinde Türk Borçlar Kanunu 12.01.2011 tarih 6101 sayılı yasa ile meclisten geçerek onaylanmıştır. Bu yasanın onanmasıyla 22.04.1926 tarihli 818 sayılı yasa 30.06.2012 tarihinde yürürlükten kalkmış ve 01.07.2012 tarihinde yepyeni bir Borçlar Kanunu yürürlüğe girmiştir. Peki yeni yasadaki önemli değişikliklerden biri de ibra kavramıdır. İşçi lehine olan düzenleme şu şekildedir.

“Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir. İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesi yazılı olması, ibra tarihi itibariyle sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve BANKA ARACILIĞIYLA yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri ve ibraname kesin olarak hükümsüzdür.

“Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu halde dahi, ödemelerin banka aracılığı ile yapılmış olması zorunludur.

“Yukarıdaki hükümlere destekten yoksun kalanlar ve işçinin diğer yakınlarının isteyecekleri dahil, hizmet sözleşmesinden doğan bütün tazminat alacaklarına da uygulanır.

21.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Borçlar Kanunu, işçi tazminatları konusunda yeni bir uygulama getirerek tüm işçi alacakları ile iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarındaki tazminatlar için BANKA ARACILIĞIYLA ÖDEME şartı getirmiştir. Böylece işveren, psikolojik baskı yoluyla işçiye imzalattırdığı tüm ödeme belgeleri ve ibranameler geçersiz hale gelecektir. Yeni Kanun da işçi lehine getirilmiş önemli maddelerden biridir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat