İş Mahkemesinde Maaş Nasıl İspatlanır?

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

İş Mahkemesinde Maaş Nasıl İspatlanır?

Ülkemizde işverenlerin bir kısmı kayıtdışı yani sigortasız işçi çalıştırmaktadır. Bu kayıt dışılık işçilerin bilinçlenmesi neticesi büyük şehirlerde azalmıştır. Bazı işverenler, işçilerine piyasa koşullarına göre ücretini eksiksiz öderken bu gerçek ücreti tam olarak SGK’ya bildirmemektedir. İşte artık kayıt dışılığın yaygın olduğu asıl alan burasıdır. Devletinden işverenine, yargısından yasamasına, SGK-İşkur’a göre BİLİNEN EN BÜYÜK YALAN ‘Türkiye’deki çalışanların % 49’u asgari ücretle çalıştığıdır’ Devlet bu enformelleşmeye maalesef göz yummakta sorunun işçi işveren arasında çözülmesini istemekte idari olarak etkin davranmamaktadır.

Örneğin işçisine 2.000 TL net aylık ücret ödeyen işveren SGK’ya asgari ücret üzerinden gelir-damga vergisi ile sosyal sigorta primini ödemektedir. Bu yalanı, muhasebeleştirmek adına işveren, 2015 yılı için asgari ücret miktarı olan 949 TL net ücreti bankada işçisi adına açılan hesaba yatırmakta kalan 1.051 TL ücreti ise kayıt dışı elden açıktan işyerinde işçisine vermektedir. Yine işveren muhasebesi, asgari ücret üzerinden bordro düzenleyip işçini her ay imzalatmaktadır. Yani işçi piyasada anlaştığı maaşı almakta fakat Sgk primleri asgari ücretten ödenmektedir. Türkiyede işgücü arzı İ işgücüne olan talepten fazladır. Bu halde işçi, iş bulduğuna sevinmekte bu hukuksuzluğa göz yummaktadır. Bu da işçinin emekli maaşının düşmesine yol açmaktadır. Yine işsizlik maaşı alırken işçinin eline daha az maaş geçmektedir.

İşten çıkarılma halinde tazminat gerçek maaş üzerinden hesaplanır.

Bu uygulamanın devamı olarak bir kısım işverenler, işçisini işten çıkardığında kıdem ve ihbar tazminatını yine asgari ücret üzerinden ödemek istemektedirler. Bu halde de işçi yasal olarak hak ettiği tazminatı eksik alma riski ile karşı karşıya kalmakta ve bu da hukuki ihtilaflara neden olmaktadır.

İşçi ücretleri üzerindeki vergi prim maliyeti OECD ortalaması üzerindedir.

Türkiyede asgari ücret üzerinde % 40 lar oranında vergi ve prim alınmakta bu maliyet de fiilen işverenlere yükletilmektedir. Asgari ücretli bir çalışanın işverene aylık maliyeti vergilerle birlikte 1.472 TL. İşveren işçisine ödediği gerçek ücreti SGK’ya bildirmiş olsa bu maliyet daha da artacaktır. Türkiye piyasalarında firmalar arası serbest rekabetin bir unsuru da işçi primlerinin az ödenmesidir. Bu vergi ve prim sisteminde işverenler kayıtdışılığa itilmektedir. İşini dürüst yapan işveren vergilerin yüksekliğinden dolayı vergi kaçırmakta bu da onu mahkeme, devlet karşısında korkak yapmakta, haklı olsa bile mahkemelerden çekinmesine neden olmaktadır.

Yargıtay;Ücret bordrosu her zaman gerçeği yansıtmaz.

Yargıtay ücret bordrosu ve SGK hizmet dökümünde yazılı asgari ücretin her zaman gerçeği yansıtmadığını ifade ederek işçinin gerçekte aldığı maaşın miktarını emsal ücret araştırması ve tanık beyanları ile tespitini istemektedir. Çünkü aynı işyerinde 10 yıl çalışan bir işçinin ya da 1 aylık işe başlamış işçinin ya da usta işçi ile çırak işçinin aynı ücreti (asgari) alması akla, hayatın olağan akışına terstir. Bu durum yargının dikkatinden kaçmamaktadır. İşçinin yaşı, kıdem süresi, eğitim seviyesi,belgeleri, kalifiyelik durumu gibi faktörlere göre işçinin ücreti mahkemelerce belirlenmektedir.

İşçiler, ücret bordrosuna ihtirazi kayıt koymayı unutmayın.

İşçi aldığı ücreti, bordrolara imza atarken koyacağı ihtirazi kayıt şerhi ile tanık beyanları ve emsal ücret araştırmaları ile ıspatlama yoluna gidebilmektedir. Fakat her ay düzenli olarak bordroya imza atan işçinin bunun aksini ıspatlaması için hile, baskı hukuksal nedenine dayalı hukuki ileri sürüşler ile hakkını alma yoluna gidebilecektir. Bu noktada işçilerin hakkını tam olarak almasında sofistike bir alan olan hukuk bilgisine sahip avukatların rolü büyüktür.

Bordrodaki ücretiniz asgari ücret görünüyor o halde gerçek ücretinizi nasıl ispatlayacaksınız ?

İşverenler işçisine ödediği gerçek ücreti ancak yazılı belge ile ıspatlayabilir. İşveren işçinin ücretini ödediğini tanık ile ıspat edemez ancak ve ancak işçisine yemin teklif edebilir. Bu nedenle haklı olan işverenlerin hukuk önünde haksız duruma düşmemeleri için işçi özlük dosyalarını muntazam oluşturmaları lehlerinedir.

İşçi, aldığı gerçek ücretin geçmişe dönük olarak SGK’ya bildirilmesini istiyorsa SGK ve işverenine karşı ‘ücret-hizmet tespit davası’ açması gerekir. Bu tür davalarda Yargıtay, sıkı sıkıya yazılı ıspat kuralını uygulamaktadır. Çünkü 6100 sayılı HMK’ya göre yazılı belgeye karşı yazılı belge ‘semede karşı senetle ıspat’ kuralı geçerlidir.

İşçinin SSK primleri gerçek ücretten ödenmiyorsa (Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/13886 Karar: 2012/19879 Karar Tarihi: 07.06.2012) işçi işten istifa ederek tazminat alma hakkı vardır.

Son olarak ifade etmek gerekirse; çalışanların SGK’da asgari ücretten primleri ödense dahi aldıkları gerçek ücret üzerinden tazminata hak kazanmaktadır. 10.02.2015

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat