İş Güvencesi Tazminatına Faiz Nasıl Uygulanır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

İş Güvencesi Tazminatına Faiz Nasıl Uygulanır?

İş güvencesi kapsamında bulunan ve iş sözleşmesi geçersiz nedenle feshedilen işçinin tazminata hak kazanabilmesi için, mahkeme kararına rağmen işe başlatılmamış olması gerekir. İş güvencesi tazminatına uygu­lanacak faizin başlangıcı, geçersiz fesih tarihi itibariyle değil; en erken, işveren tarafından, işe iade kararı alan işçinin süresi içinde işe başlatılmadığı tarih olacaktır. Bu nedenle, hak kazanılan iş güvencesi tazmina­tına fesih, dava veya hüküm tarihinden itibaren değil, temerrüt tarihin­den itibaren yasal faiz yürütülecektir.

İşverenin temerrüde düştüğü tarih, işçinin işe iade kararının kendi­sine tebliğinden itibaren on iş günü içinde işverene başvurması sonra­sında başlayacak olan bir aylık işe başlatma süresinin bitimi ve işveren tarafından işe iade etmeme ile başlayan tarihtir.

Dolayısıyla, bu tarih dışında başka bir tarihten itibaren faiz yürü­tülmesi söz konusu olamaz. İşe iade etmeme halinde ödenecek olan taz­minat, bir mahkeme kararma dayandığı için, işe alınmayan işçinin bu tazminattan ötürü faiz alabilmesi için ayrıca işverene ihtarda bulunma­sına gerek yoktur.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat