İpoteğin Paraya Çevrilmesi

İlgili Yasa

Takip talebi:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 148- Gayrimenkul ipotek alacaklısı, yetkili veya gayrimenkulun bulunduğu yer icra dairesine elindeki ipotek belgesinin âkit tablosunun tapu idaresince verilmiş resmî bir Örneğini ibrazla alacağın miktarını bildirir ve 58’nci maddeye göre takip talebinde bulunur.

İcra emri:

MADDE 149- İcra müdürü, ibraz edilen âkit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva ettiğini ve alacağın muaccel olduğunu anlarsa, borçluya ve gayrimenkul üçüncü şahıs tarafından rehnedilmiş veya gayrimenkulun mülkiyeti üçüncü şahsa geçmişse ayrıca bunlara birer icra emri gönderir.

Bu icra emrinde borcun otuz gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde borç ödenmez ve tetkik merciinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse, alacaklının gayrimenkulun satışını istiyebileceği bildirir.

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklama

Taşınmaz ipotek alacaklısı;

  1. Yetki veya
  2. Taşınmazın bulunduğu yer

icra müdürlüğüne; ipotek belgesinin âkit tablosunun tapudan verilmiş resmî bir örneğini, s unacak ve alacağının miktarını bildiren takip talebinde bulunacaktır.

İcra müdürü; (alacağın muaccel olduğunu, ipotek âkit tablosunun kayıtsız, koşulsuz olduğunu anlamış olursa) borçluya ve taşınmaz 3.şahıs tarafından rehnedilmiş, yahut taşınmaz mülkiyeti 3.şahsa geçmişse bu şahıslara, icra emri gönderecektir.

İcra emrinde borcun 30 gün içinde ödenmesi istenir. Ödenmez veya bu suç içinde icranın geri bırakılmasına dair tetkik merciinden karar getirmezse, alacaklının; taşınmazın satışını isteyebileceği hususları gösterilecektir.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...