İlk İtiraz, Cevap,İstinaf, Temyiz Ve Karar Düzeltme Süreleri

Yönetimle İlgili Yapılan Harcamaların Paya Düşenin İstenmesi

İLK İTİRAZ, CEVAP,İSTİNAF, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

*Bu tablodaki süreler Bölge Adliye Mahkemeleri’nin fiilen göreve başladığı 20.Temmuz.2016 tarihinden sonra yerel mahkemece karara bağlanan dosyalar içindir.

İLK İTİRAZ SÜRESİ CEVAP SÜRESİ  
İSTİNAF SÜRESİ
TEMYİZ SÜRESİ KARAR DÜZELTME SÜRESİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İKİ HAFTA
(HMK m. 127)
İKİ HAFTA
(HMK m. 127)
 
İKİ HAFTA
(HMK m. 345)
 
Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta
(HMK m. 361)
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ İKİ HAFTA
(HMK m. 127)
İKİ HAFTA
(HMK m. 127)
İKİ HAFTA
(HMK m. 345)
Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta
(HMK m. 361)
SULH HUKUK MAHKEMESİ İKİ HAFTA
(HMK m. 316, 317)
İKİ HAFTA
(HMK m. 316, 317)
İKİ HAFTA
(HMK m. 345)
Temyiz yolu kural olarak kapalıdır.
(HMK m. 362)
AİLE MAHKEMESİ İKİ HAFTA
(HMK m. 127)
İKİ HAFTA
(HMK m. 127)
İKİ HAFTA
(HMK m. 345)
Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta
(HMK m. 361)
İŞ MAHKEMESİ İKİ HAFTA
(HMK m. 317, 447)
İKİ HAFTA
(HMK m. 317, 447)
İKİ HAFTA
(HMK m. 345)
Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta
(HMK m. 361)
TÜKETİCİ MAHKEMESİ İKİ HAFTA
(HMK m. 317; 6502 S. K. m. 73)
İKİ HAFTA
(HMK m. 317; 6502 S. K. m. 73)
İKİ HAFTA
(HMK m. 345)
Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta
(HMK m. 361)
İCRA MAHKEMESİ (HUKUK) İKİ HAFTA
(HMK m. 317; 2004 S. K. m. 18)
İKİ HAFTA
(HMK m. 317; 2004 S. K. m. 18)
Tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 GÜN (İİK m. 363) Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta
(HMK m. 361)
(İİK m. 364)
KADASTRO MAHKEMESİ İKİ HAFTA
(HMK m. 317; 3402 S. K. m. 29)
İKİ HAFTA
(HMK m. 317; 3402 S. K. m. 29)
İKİ HAFTA
(HMK m. 345)
Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta
(HMK m. 361)
FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ İKİ HAFTA
(HMK m. 127)
İKİ HAFTA
(HMK m. 127)
İKİ HAFTA
(HMK m. 345)
Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta
(HMK m. 361)
DENİZCİLİK İHTİSAS MAHKEMESİ İKİ HAFTA
(HMK m. 127)
İKİ HAFTA
(HMK m. 127)
İKİ HAFTA
(HMK m. 345)
Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta
(HMK m. 361)
İCRA MAHKEMESİ (CEZA) Hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde
(CMK m. 273)
Hükmün açıklanmasından itibaren on beş gün içinde (CMK m. 291) (Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı itirazı)
 
30 GÜN (CMK m. 308)
SULH CEZA MAHKEMESİ Hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde
(CMK m. 273)
Hükmün açıklanmasından itibarenon beş gün içinde
(CMK m. 291)
(Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı itirazı)
 
30 GÜN (CMK m. 308)
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde
(CMK m. 273)
Hükmün açıklanmasından itibaren on beş gün içinde
(CMK m. 291)
(Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı itirazı)
 
30 GÜN (CMK m. 308)
AĞIR CEZA MAHKEMESİ Hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde
(CMK m. 273) – Ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, mahkemelerinin yargı çevresi içerisindeki asliye mahkemelerinin hükümlerine karşı, kararın o yer Cumhuriyet başsavcılığına geliş tarihinden itibaren yedi gün içinde istinaf yoluna başvurabilirler.
Hükmün açıklanmasından itibaren on beş gün içinde
(CMK m. 291)
(Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı itirazı)
 
30 GÜN (CMK m. 308)
ÇOCUK MAHKEMESİ Hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde
(CMK m. 273)
Hükmün açıklanmasından itibaren on beş gün içinde
(CMK m. 291)
(Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı itirazı)
 
30 GÜN (CMK m. 308)
ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ Hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde
(CMK m. 273)
Hükmün açıklanmasından itibaren on beş gün içinde
(CMK m. 291)
(Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı itirazı)
 
30 GÜN (CMK m. 308)
FİKRİ VE SINAİ HAKLAR CEZA MAHKEMESİ Hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde
(CMK m. 273)
Hükmün açıklanmasından itibaren on beş gün içinde
(CMK m. 291)
(Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı itirazı)
 
30 GÜN (CMK m. 308)
ASKERİ CEZA MAHKEMESİ Tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren BİR HAFTA (353 S. K. m. 209)
İDARE MAHKEMESİ tebliğ tarihinden itibaren 30 GÜN (2577 S. K. m. 16) Kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde
(2577 S. K. m. 45)
 
 
 
Başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştay’da kararın tebliğinden itibaren 30 GÜN içinde  (2577 S. K. m. 46)
VERGİ MAHKEMESİ tebliğ tarihinden itibaren 30 GÜN (2577 S. K. m. 16) Kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde
(2577 S. K. m. 45)
Başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştay’da kararın tebliğinden itibaren 30 GÜN içinde  (2577 S. K. m. 46)
DANIŞTAY tebliğ tarihinden itibaren 30 GÜN (2577 S. K. m. 16)  
Başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştay’da kararın tebliğinden itibaren 30 GÜN içinde  (2577 S. K. m. 46)
SAYIŞTAY İlamın tebliğinden itibaren 60 GÜN (6085 S. K. m. 55) Temyiz Kurulu kararlarının yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde
 
(6085 S. K. m. 57)
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ tebliğ tarihinden itibaren 30 GÜN (1602 S. K. m. 46)
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ tebliğ tarihini izleyen 30GÜN içinde (2577 S. K. m. 45, 48)  
kararın tebliğinden itibaren 30GÜN içinde (2577 S. K. m. 46)
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ (HUKUK) İstinaf dilekçesinin tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde (6100 S. K. m. 347) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde (6100 S. K. m. 361)
 
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ (CEZA) istinaf dilekçesi veya beyana ilişkin tutanağın bir örneğinin tebliğ tarihinden itibaren YEDİ GÜN içinde (5271 S. K. m. 277) hükmün açıklanmasından itibaren on beş gün içinde (5271 S. K. m. 291)
 

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat