İletişim tespitine, dinlenmesine, kayda alınmasına karar vermeye yetkili merci neresidir? Bu kayıtlar hangi kurumdan istenir?

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

İletişim tespitine, dinlenmesine, kayda alınmasına karar vermeye yetkili merci neresidir? Bu kayıtlar hangi kurumdan istenir?

Telekomünikasyon yokuyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbirine soruşturma ve kovuşturma sürecinde başvurulabilir. Bu tedbire soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi karar verir. Sulh ceza hâkiminin zorunlu savcılık yaptığı hallerde savcının talebi olmaksızın resen karar verir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla da tedbire başvurulabilir. Ancak bu hallerde savcının denetleme kararının hâkimin onayına sunulması gerekir. Hakim kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde, tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. Kovuşturma evresinde ise söz konusu tedbire mahkeme karar verir.

Bu tedbirler, Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde doğrudan doğruya Kurum Başkanına bağlı olarak faaliyet gösteren Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Tutulan kayıtlar, Cumhuriyet savcılığınca görevlendirilen kişiler tarafından çözülerek metin haline getirilir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat