İlamlı icra takiplerinde Zamanaşımı İlgili Yasa

Zamanaşımı

İCRA İFLÂS YASASI MADDE 39- İlama müstenit takip, son muamele üzerinden on sene geçmekle zamanaşımına uğrar.

Noter senedine müstenit takip, senedin mahiyetine göre borçlar veya ticaret kanunlarında muayyen olan zamanaşımlarına tabidir.

İlamlı icra takiplerinde Zamanaşımı Açıklama

İlamlı icra takipleri 10 yıllık zaman aşımına bağlıdır. Son işlemin yapıldığı günden itibaren 10 yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrayacaktır.

Noter senedine dayalı icra takibi; senedin niteliğine göre borçlar yasası ile Türk Ticaret Yasasında belli olan zamanaşımlarına bağlıdır.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat