İki Yerde Sigortalı Çalışılabilir mi?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İki Yerde Sigortalı Çalışılabilir mi?

Soru: Bir kişi aynı anda iki yerde SGK’lı olarak çalışabilir mi? Çalışırsa, her bir firmada otuz gün olarak mı sigorta gösterilir?.

Cevap: 4\a sigortalısı (eski adıyla SSK’lı), aynı ay içinde birden fazla yerde çalışabilir. Ancak, çalıştığı yerden bildirilen günlerin 30 günü, kazancında prime esas kazancında üst sınıra kadar (2012-03 sayılı genelgeye göre 6.113,40 TL) kısmı dikkate alınır. Bu şekilde bir sigortalı 2 ayrı iş yerinde çalışabilir. 2 iş yerinde çalıştığı­nız saatlerin toplamı haftada 45 saati, ayda 30 günü geçemez. Zira ay 30 günden, yıl da 360 günden çok olamaz.

5510 sayılı yasanın 82. Maddesine göre ise, sigortalıların bu Kanunun 53 üncü maddesine göre “Belirlenen aynı sigortalılık haline tabii olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamı, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, aşan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenir. Geri verilen primler için ay­rıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmez. “

Ayrıca nereden emekli olursa olsun, özel sektöre ait bir iş yerinde işçi olarak işe başlayanların ücretlerinde SGDP alınır. Fakat emekli olup, vergi mükellefiyeti veya şirket ortaklığı var olanlardan da, emekli aylıklarından SGDP olarak yüzde 15 ke­silmektedir. Ancak emekli olup da, hem vergi mükellefi şirket ortağı, hem de işçi olanlardan iki kere SGDP alınamaz, birisi üzerinden alınır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat