İhbar Tazminatında Zamanaşımı Süresi Nasıl Hesaplanır?

TCK m. 249 nedir?

İhbar Tazminatında Zamanaşımı Süresi Nasıl Hesaplanır?

Gerek İş Kanununda, gerekse Borçlar Kanununda, ihbar tazminatı alacakları için özel bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Uygulama ve Öğretide ihbar tazminatına ilişkin davalar, hakları doğumundan itibaren, Borçlar Kanununun 125. maddesi uyarınca on yıllık zamanaşımına tabi tutulmuştur. Bu noktada, zamanaşımı başlangıcına esas alman ihbar tazminatı hakkının doğumu ise, işçi açısından hizmet akdinin feshedil­diği tarihtir.

İşverenin, işçiye sehven Ödediğini iddia ettiği ihbar tazminatının ge­ri verilmesi yönündeki istemi BK. nun 66. maddesi hükmü uyarınca, bir yıllık zamanaşımına tabidir. Zamanaşımının başlangıcı işverenin geri alma hakkım öğrendiği tarihten itibaren başlar. Bu zamanaşımı başlangıcı yetkili makamın öğrenme tarihidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat