İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı, iş akdinin, İş Kanununun 17. Maddesinde öngörü­len ihbar önellerine (bildirim sürelerine) uyulmaksızın feshedilmesi ha­linde akdi fesheden tarafın, ihbar önellerine ilişkin ücret tutarınca karşı tarafa ödemek zorunda olduğu bir tazminattır. Söz konusu tazminat, ihbar önellerine uyulmadan yapılan feshe yani usulsüz feshe maruz ka­lan işçi veya işverenin hiçbir zararı olmasa dahi almaya hak kazandığı bir tazminattır. İhbar tazminatı belirsiz süreli hizmet akitlerini sürdür­mek istemeyen tarafa tanınacak, akdi “nedensiz ve tek yanlı sona erdir­me” imkanının kullanılması sonucu, karşı tarafa zarar verilmemesi veya tarafların menfaatlerinin bağdaştırılabilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle akdin, feshin bildirildiği anda değil, belirli bir sürenin geçmesi sonucun­da ortadan kalkacağı kabul edilmiş, tarafların menfaatleri arasında bir denge kurulmaya çalışılmıştır.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat