İhbar Tazminatı Ne Demek? İhbar Tazminatı Nasıl Alınır?

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

İhbar Tazminatı Ne Demek? İhbar Tazminatı Nasıl Alınır?

İhbar tazminatı, iş akdinin, İş Kanununun 17. Maddesinde öngörü­len ihbar önellerine (bildirim sürelerine) uyulmaksızın feshedilmesi ha­linde akdi fesheden tarafın, ihbar önellerine ilişkin ücret tutarınca karşı tarafa ödemek zorunda olduğu bir tazminattır. Söz konusu tazminat, ihbar önellerine uyulmadan yapılan feshe yani usulsüz feshe maruz ka­lan işçi veya işverenin hiçbir zararı olmasa dahi almaya hak kazandığı bir tazminattır. İhbar tazminatı belirsiz süreli hizmet akitlerini sürdür­mek istemeyen tarafa tanınacak, akdi “nedensiz ve tek yanlı sona erdir­me” imkanının kullanılması sonucu, karşı tarafa zarar verilmemesi veya tarafların menfaatlerinin bağdaştırılabilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle akdin, feshin bildirildiği anda değil, belirli bir sürenin geçmesi sonucun­da ortadan kalkacağı kabul edilmiş, tarafların menfaatleri arasında bir denge kurulmaya çalışılmıştır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat