İddianamenin İadesi ne anlama gelir?

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

İddianamenin İadesi ne anlama gelir?

Savunmanın  iddianamenin  iadesi kararı verilmesini  istemesi

CMK 174 iddianamenin iadesi müessesesini düzenlemiştir. İddianamenin Kanunda  öngörülen  koşulları  taşımadığı  veya  eksik  soruşturma yapıldığı durumlarda, duruşma aşaması uzayacağı için, davanın tüm araştırma işlemleri bittikten sonra açılması amaçlanmıştır.

Dönmezer Tasarısında, müdafilerin de “iddianamenin iadesini isteme hakkı” düzenlenmişken, CMK‟da bu düzenlemeye yer verilmemiştir. Yasa koyucu, bir kez daha  sanık haklarını ve  savunmayı görmezlikten gelmeyi tercih etmiştir.

Buna rağmen, müdafiin dosyayı inceleme yetkisi bulunduğu için, bu  zorluğun  aşılması mümkündür. Dosyayı  incelerken  belirlediğiniz, “iddianamenin  iadesi  nedenlerini”  belgelenmesi  gerekir.  Zira  iddianamenin mahkeme  tarafından  incelenmesi  sürecinde,  dosyaya müdahale  edebilir  ve  soruşturma  aşamasındaki  hukuka  aykırı  savcılık  ve kolluk işlemlerini, mahkemeye bir dilekçe ile bildirerek, iddianamenin iadesini talep edilebilir.

Bu müessesenin tam olarak çalıştırılması halinde, haksız ve yersiz açılan bir çok kamu davası  iade edilmiş olacaktır. Bu da, ceza yargılamasının önemli sorunlarından biri olan, “duruşmanın uzaması” olgusu ortadan kaldırmış olacaktır.

Kanunun en önemli maddelerinden biri olan iddianamenin iadesi, yeterince işletilememektedir. Bunun sebeplerinden en önemlileri yargı yapılanmasındaki  sorunların  yanı  sıra,  günümüzde  yargı  üzerindeki aşırı baskı da etkili olmaktadır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat