İdari Yaptırım Kararına İtiraz 

       …  SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE,

 

 

İDARİ YAPTIRIM KARARINA

İTİRAZ EDEN                                            : 

TC KİMLİK NUMARASI                                     :  

ADRES                                                         :

VEKİLİ                                                        :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) 

ADRES                                                         :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

İDARİ YAPTIRIMA KARAR VEREN  :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM

TARİHİ                                                        :

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ                                :

 

KONU                                                          : …/…/… tarih ve ….. sayılı idari yaptırım kararına itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                                       :

 

1-) Müvekkilimiz, …/…/… tarihinde ; ….  …… adresinde, tapunun …. ada, … parselde kayıtlı olan taşınmazı satın almıştır.

2-) Tapudaki satış işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından müvekkilimiz de 5 yıldır ikamet etmiş olduğu ….. ….. adresinde kiracı olarak oturduğu konuttan ayrılmak suretiyle yeni satın almış olduğu …. ….. adresindeki evine taşınmıştır.

3-) Taşınma işleri bittikten sonra müvekkilimizin işleri dolayısıyla acilen yurt dışına çıkma zorunluluğu hasıl olmuş ve kendisi 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 51. maddesindeki yeni adresini 20 iş günü içerisinde Nüfus Müdürlüğüne bildirme süresini de kaçırmış bulunmaktadır. (EK-1) Ayrıca müvekkilimiz bekar bir kimse olup, yalnız yaşadığı için de aile fertlerinden herhangi birisinin de bildirimde bulunma gibi bir durumu söz konusu olmamıştır.

4-) Bunun akabinde kendisine …. Nüfus Müdürlüğü tarafından kanunda belirtilen yükümlülüğe uymaması sebebiyle …/…/….  tarihli ve ….. sayılı idari yaptırım kararı tebliğ edilmiş ve ilgili evrak da müvekkilin yurtdışında olmasından dolayı kendisine …./…./… tarihinde ulaşmıştır. (EK-2)

 

5-) Açıkladığımız nedenlerle; ilgili idari yaptırım kararına itiraz etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                              : 5490 S. K. m. 50, 51, Adres Kayıt Sistemi

Yönetmeliği m. 13, 14

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle; itirazımızın kabulü ile idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz.  …/…/…

İtiraz Eden Vekili

                                                                                                                      Av.

                                                                                                                     

EKLER :

1-) Pasaport fotokopisi ve uçak biletleri

2-) …/…/… tarihli ve …. sayılı tebliğ evrakı

3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat