İSTİNAF KANUN YOLUNDA SÜRELER  – İDARE

MADDE KONU SÜRE

2577 S. K. m. 45

İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, istinaf yoluna başvurulabieceği süre

kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde

CategoryGenel
Write a comment:

*

Your email address will not be published.