İcra Satış bedelinin ödenmemesi Halinde yeniden artırma Yapılması

0
156

İcra Satış bedelinin ödenmemesi Halinde yeniden artırma Yapılması

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 118- Satış peşin para ile yapılır. Ancak icra müdürü müşteriye yedi günü geçmemek üzere bir mühlet verebilir. Satılan mal bedeli alınmadan teslim olunmaz. Verilen mühlet içinde müşteri bedelin hepsini vermezse icra dairesince mal yeniden artırmaya çıkarılır ve 116’ncı maddenin 2’nci ıkrası tatbik olunur.

(Değişik: 09.11.1988 – 3494/15 md.) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettkikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludurlar. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.

İcra Satış bedelinin ödenmemesi Halinde yeniden artırma Yapılması Açıklama

icrada satış peşin para ile yapılır. Ancak, icra müdürü (alıcıya) müşteriye 7 günü geçmemek üzere bir süre verebilir. Satılan mal bedeli icraca alınmadan mal teslim edilemez. Şu kadarki, verilen süre içinde mal bedeli müşteri tarafından yatırılmadığı takdirde icra dairesince mal yeniden artırmaya çıkarılır ve artırma koşulları uygulanır.

İhaleye katılıp da daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine neden olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan, temerrüd faizinden zincirleme sorumludurlar. İhale farkı, temerrüt faizi ayrıca bir hükme gerek kalmadan icra müdürlüğünce alınır.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...