İcra Borcunu Taksitle Ödeme Nasıl Olur?

0
33

İcra Borcunu Taksitle Ödeme

 İlgili Yasa

Taksitle ödeme:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 111- Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemediği taahüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur.

Şu kadar ki borçlunun kâfi miktar malı haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi ve müddetin üç aydan fazla olmaması şarttır.

Borçlu ile alacaklının icra dairesinde yapacakları borcun taksitlendirilmesine ilişkin sözleşmenin devamı süresince 106’ncı maddedeki süreler işlemez.

Taksitlerden biri zamanında verilmezse icra muamelesi ve süreler kaldığı yerden devam eder.

İcra Borcunu Taksitle Ödeme Açıklama

Borçlu, alacaklının satış isteğinden önce borcunu (muntazam) düzgün taksitlerle ödemeyi kabul ve taahhüt edip, ilk taksidi de hemen yatırırsa icra işlemi duracaktır.

Ancak, borçlunun yeterli malı haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun 1/4’ünün miktarından aşağı olmaması, aydan aya ödenmesi ve süresinin 3 aydan fazla olmaması zorunludur.

Borçlu ile alacaklının İcra Müdürlüğünde, yapacakları borcun taksitlendirilmesine ait sözleşme devam ettiği sürece, satış talebine ait İİY 106.daki süreler işlemeyecektir.

Şu kadar ki; taksitlerden biri zamanında ödenmezse icra işlemi ve süreleri kaldığı yerden yeniden işlemeye başlayacaktır.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...