HİSSE DEVRİ VE ORTAKLIKTAN ÇIKMA TALEBİ İHTAR

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

HİSSE DEVRİ VE ORTAKLIKTAN ÇIKMA TALEBİ İHTAR

İHTARNAME

……………… NOTERLİĞİNE

 

KEŞİDECİ                 :

VEKİLİ                      :

MUHATAP                :

KONU                        : Müvekkile ait ….. San. ve Tic. Ltd. Şti.’deki …. hissenin devri ile ortaklıktan çıkma talebi hakkında.

AÇIKLAMALAR     :

Müvekkil, ….. San. ve Tic. Ltd. Şti.’de  %…., muhatap ise %….hisseye sahiptir. Bir  süredir ortaklar arasında anlaşmazlıklar doğmuş ve güven ilişkisi bozulmuştur.

Müvekkil, şirkete ait mali konularla ilgili bilgi verilmemektedir. Defterlerin düzgün tutulup tutulmadığını bile bilmemektedir. Şirketin faaliyetleri ya da kar – zarar durumu gibi bilgiler müvekkil tarafından bilinmemektedir.

Yukarda açıklanan nedenlerle keşideci müvekkil, şirket hissesinin devri ile ortaklıktan çıkma hakkını kullanmak istemektedir. Hakkın engellenmesi halinde şirketin tasfiyesiz feshini istemek üzere dava açılacağını vekaleten ihtar ederiz. Saygılarımızla. …/…/…

KEŞİDECİ VEKİLİ

 

 

 

Sayın Noter;

Üç nüsha olarak düzenlenen işbu ihtarnamenin bir suretinin muhataba tebliğini, bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin de tebliğ şerhli olarak tarafıma iadesini talep ederim. Saygılarımla.

KEŞİDECİ VEKİLİ

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat