Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması

MADDE 177- (1) Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlı­sı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçunun Koruduğu Hukuki Değer

Madde metninde, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, suç olarak ta­nımlanmıştır. Korunan hukuki değer toplumun genel güvenliğidir.

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçunun Maddi Öğesi

Herkes bu suçun faili olabilir.

Suçun mağduru, hayatı veya sağlığı bakımından tehlike ile karşı karşıya kalan kişi, kişiler veya toplumdur.

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçunun Hareket ve Neticesi

Maddede öngörülen suç bir soyut tehlike suçu niteliği taşır.

Soyut tehlike suçlarında, suçun kanuni tarifinde belirtilen eylemin gerçekleşti­rilmesi yeterli olup, bu eylemin suçun konusu bakımından somut bir tehlikeye yol açıp açmadığının araştırılması gerekmez. Bu tür suçlarda kanuni tarifteki hareketin gerçekleştirilmesi ile suçun konusu bakımından bir tehlikenin oluştuğu varsayılır.

Failin, gözetimi altında bulunan hayvanı serbest bırakması veya bunların komtrol altına alınmasında ihmal göstermesi, başkalarının hayatı veya sağlığı bakımın­dan tehlikeli olabilecek şekilde ve nitelikte ise, suç oluşur. Belli kişi ya da kişileri: somut olarak tehlikeye düşmesi aranmaz.

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçunun Manevi Öğesi

Maddede öngörülen doğrudan kastla işlenebilir. Taksirle işlenmesi suç olarak ön­görülmemiştir. Failin bilerek ve iradesi ile gözetimi altında bulunan hayvanı serbesı bırakması veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal göstermesi ile suç oluşur Hayvanın dikkat ve özen yükümüne aykırı davranış nedeniyle serbest kalarak tehlike oluşturması suç olarak kabul edilmemektedir. Ancak taksirle hayvanın serbest kalması­na yol açılması ve sonuçta bir kimsenin yaralanmasına veya ölümüne neden olunması halinde taksirle öldürme veya yaralama suçlarından failin cezalandırılması gerekir.

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçunun Yaptırımı

Maddede öngörülen suçu işleyen fail, altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Maddenin uygulanmasında hapis ve adli para cezası seçimlik olarak öngörülmüş­tür. TCK’nın 50/2. maddesi uyarınca suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hallerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adli para cezasına çevrilemez. Bu nedenle hakim öncelikle hapis cezasına mı yoksa adli para cezasına mı hükmedeceğine karar verecektir. Hakimin hapsi tercih etmemesi ve adli para cezasına hükmetmeye karar vermesi olanaklıdır.

Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçunda Kovuşturma Ve Görevli Mahkeme

Suçun kovuşturulması şikayet koşuluna bağlı değildir. Soruşturma ve kovuşturma işlemleri doğrudan C.Savcılığı tarafından yapılır.

Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kumluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 10. maddesi uyarınca sulh Ceza mahkemesi suçun yargılanması ile görevlidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat