Hakim ve savcıların emekli maaşı ve ikramiyeleri nasıl hesaplanır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Hakim ve savcıların emekli maaşı ve ikramiyeleri nasıl hesaplanır?

Hakim, savcı, askeri hakim ve yüksek hakimlerin emekli maaşı ve ikramiyesi nasıl hesaplanmaktadır?

Hakimler askeri hakimlik sınıfı ile normal hakimlik sınıfı olarak iki gruba ayrılmaktadırlar. Hakimler ek gösterge ve yüksek hakimlik tazminatı göstergelerini 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunundan ve 270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameden alır…

Anayasa Mahkemesi Başkan, üyeler, raportörler de 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanundan almaktadırlar. Kanunlarda kimlerin ek göstergeden hangi tutarda, kimlerin yüksek hakimlik tazminatından hangi tutarda yararlandırılacakları belirlenmiş durumdadır. 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu da asker hakimlere yönelik hükümler içermektedir.

Diğer memurlarda makam tazminatı olarak yer alan mali hak, hakimlerde yüksek hakimlik tazminatı olarak belirtilmiştir.

Hakimler için diğer memurlardan farklı olarak bir emeklilik koşulları bulunmamaktadır. Hakimlerde aynı şekilde hizmet + yaş = emeklilik koşuluna tabidirler. Normal hakim ve askeri hakimlerin emekli maaşı ve ikramiyesi, tüm hizmet sınıflarında görev yapan memurlarda olduğu gibi sistematik olarak aynıdır.

Hakimlerde, yüksek hakimlik tazminatı emekli aylıklarına ek olarak makam tazminatında olduğu eklenmeketdir. Bu tazminatın gösterildiği yer 270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedir.

Emekli aylık, emekli ikramiye tutarlarının bulunmasında da bir farklılık yoktur.

Emekli aylığı unsurları şu şekildedir:
Derece/kademe
Gösterge
Ek Gösterge
Taban Aylığı
Kıdem Aylığı
5434 SK/Ek Madde 70 hükmü uyarınca oransal olarak bulunan tutar

Yukarıdaki emekli maaş unsurları duruma göre memur maaş katsayısı veya taban aylık katsayısıyla çarpılmaktadır.

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu Ek Gösterge Cetveli;

UnvanDereceEk gösterge
a)Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısı18000
b)Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, birinci sınıf hakim ve savcılıkta üç yılını doldurup Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar, Adalet Bakanlığı Müsteşarı17600
c) Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibarende meslekte üç yılını doldurmuş, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kazanmış birinci sınıf hakim ve savcılar 16400
d) Bu Kanuna göre birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilmiş olup da birinci derece aylığını almış olan hakim ve savcılar14800
e) Diğer hakim ve savcılar 1
2
3
4
5
6
7
8
4.000
3.600
3.000
2.300
2.200
1.600
1.500
1.300


270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yüksek Hakimlik Tazminatı Cetveli:

UnvanEk gösterge
(…) (1) Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Sayış tay Başkanı ve (…) (1) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı 15000
(…) (1) Yargıtay-Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili, Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Daire Başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı 8000
Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Üyeleri, Birinci sınıf Hakim ve Savcılar (Birinci sınıf hakim ve savcılardan; Adalet Bakanlığında Bakanlık Yüksek Müşaviri, Müsteşar Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür, A.P.K. Kurulu Başkanı ve Müstakil Daire Başkanı görevini yapmakta olanlar dahil) ve Sayıştay Savcısı 7000
Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte üç yılını doldurmuş Yargıtay ve Danıştay Üyeliklerine seçilme hakkını da kaybetmemiş bulunan Hakim ve Savcılar 4500
Birinci sınıfa ayrılmış diğer Hakim ve Savcılar2000
Birinci sınıfa ayrılmış diğer Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay Savcı Yardımcıları 2000


Askeri Hakimlerdeki yüksek hakimlik tazminatı da aşağıdaki şekildedir.

UnvanTazminat Göstergesi
Askeri Yargıtay Başkanı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Askeri Yargıtay Başsavcısı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı (…)15000
Askeri Yargıtay İkinci Başkanı, (…), Askeri Yargıtay Daire Başkanları ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Daire Başkanları 8000
Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyeleri ile Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra bu sınıfta altı yılını tamamlamış ve askeri yüksek yargı organları üyeliklerine seçilme niteliklerini kaybetmemiş askeri hakim subaylar 7000
Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra bu sınıfta üç yılını tamamlamış ve Askeri Yargıtay ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş askeri hakim subaylar4500
Birinci sınıfa ayrılmış askeri hakim subaylar2000


5434 sayılı Kanun hükmü:
Geçici Madde 1 – Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 23/1/1987 tarihli ve 270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde yer alan yüksek hakimlik tazminatı cetvelinin (3) ve (4) numaralı sırası aşağıdaki şekilde uygulanır.

UnvanTazminat göstergesi
Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Üyeleri, birinci sınıf hakim ve savcılıkta üç yılını doldurup Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar, Sayıştay Savcısı7000
Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte üç yılını doldurmuş, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kazanmış birinci sınıf hakim ve savcılar4500

Cetvellerde belirtilen rakamlara göre 2016 yılı İlk 6 ay için geçerli memur maaş katsayısı üzerinden hesapladığımız emekli aylık ve emekli ikramiye tutarları şu şekildedir. Tutarlara 5454 sayılı Kanun gereği % 4 oranında ek ödeme eklenmiştir. Tüm ünvanlarda 1 inci derece 4 üncü kademe baz alınmıştır. 

 

30 YIL HİZMETİ OLAN

 

32 YIL HİZMETİ OLAN

 

34 YIL HİZMETİ OLAN

 

36 YIL HİZMETİ OLAN

 

38 YIL HİZMETİ OLAN

 

40 YIL HİZMETİ OLAN

 

41 YIL HİZMETİ OLAN

 

42 YIL HİZMETİ OLAN

 

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI

 

 

 

EK GÖSTERGE 9000

 

 

 

YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 37000

 

EMEKLİ AYLIĞI

 

7178

 

7272

 

7366

 

7460

 

7554

 

7648

 

7695

 

7742

 

EMEKLİ İKRAMİYESİ

 

135566

 

144604

 

153642

 

162679

 

171717

 

180755

 

185274

 

189792

 

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİ

 

 

 

EK GÖSTERGE 8000

 

 

 

YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 37000

 

EMEKLİ AYLIĞI

 

6824

 

6909

 

6993

 

7079

 

7164

 

7249

 

7291

 

7334

 

EMEKLİ İKRAMİYESİ

 

122777

 

130962

 

139147

 

147332

 

155517

 

163702

 

167794

 

171887

 

Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı

 

Yargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Askeri Yargıtay Başkanı,
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Askeri Yargıtay Başsavcısı,
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı

 

 

 

EK GÖSTERGE 8000

 

 

 

YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 35000

 

EMEKLİ AYLIĞI

 

6638

 

6724

 

6809

 

6894

 

6979

 

7064

 

7107

 

7149

 

EMEKLİ İKRAMİYESİ

 

122777

 

130962

 

139147

 

147332

 

155517

 

163702

 

167794

 

171887

 

Yargıtay, Danıştay Birinci Başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili,
Sayıştay, Danıştay, Yargıtay Başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı,
Askeri Yargıtay İkinci Başkanı, Askeri Yargıtay Daire Başkanları,
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Daire Başkanları

 

 

 

EK GÖSTERGE 7600

 

 

 

YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 26000

 

EMEKLİ AYLIĞI

 

5778

 

5862

 

5946

 

6030

 

6115

 

6199

 

6242

 

6284

 

EMEKLİ İKRAMİYESİ

 

121711

 

129825

 

137939

 

146053

 

154167

 

162281

 

166338

 

170395

 

Danıştay, Sayıştay, Yargıtay Üyeleri, Birinci sınıf hakim ve savcılar,
Birinci sınıf hakim vesavcılıkta üç yılını doldurup Yargıtay ve
danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar,
Anayasa Mahkemesi raportörü, Sayıştay Savcısı, Askeri Yargıtay Üyesi,
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyesi, Birinci sınıfı ayrıldıktan sonra
bu sınıfta 6 yılını tamamlamış ve askeri yüksek yargı organları
üyeliklerine seçilme niteliklerini kaybetmemiş askeri hakim subaylar

 

 

 

EK GÖSTERGE 76000

 

 

 

YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 24000

 

EMEKLİ AYLIĞI

 

5593

 

5677

 

5762

 

5846

 

5930

 

6015

 

6057

 

6099

 

EMEKLİ İKRAMİYESİ

 

121711

 

129825

 

137939

 

146053

 

154167

 

162281

 

166338

 

170395

 

Birinci sınıfa ayrılmış ve bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren meslekte
üç yılını doldurmuş Yargıtay ve danıştay üyeliğine seçilme hakkını
kazanmış birinci sınıf hakim ve savcı , Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra
bu sınıfta 1 yılını tamamlamış ve Askeri Yargıtay ile Askeri Yüksek
İdare Mahkemesi üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş askeri
hakim subaylar

 

 

 

EK GÖSTERGE 6400

 

 

 

YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 16000

 

EMEKLİ AYLIĞI

 

4625

 

4703

 

4782

 

4860

 

4939

 

5018

 

5057

 

5097

 

EMEKLİ İKRAMİYESİ

 

113451

 

121014

 

128577

 

136141

 

143704

 

151267

 

155049

 

158831

 

Birinci sınıfa ayrılmalarına karar verilmiş ve birinci derece aylığını almış
olan hakim ve savcı, Birinci sınıf ayrılmış diğer sayıştay meslek
mensupları, Birinci sınıfa ayrılmış askeri hakim subay,
Birinci derece aylığını almış birinci sınıfa geçirilmiş niteliklerini
muhafaza edenler

 

 

 

EK GÖSTERGE 4800

 

 

 

YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 10000

 

EMEKLİ AYLIĞI

 

3742

 

3812

 

3883

 

3953

 

4023

 

4094

 

4129

 

4164

 

EMEKLİ İKRAMİYESİ

 

101594

 

108367

 

115139

 

121912

 

128685

 

135458

 

138845

 

142231

 

Derecesi 1 olan Sayıştay Savcı Yardımcısı

 

 

 

EK GÖSTERGE 4000

 

 

 

YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI GÖSTERGESİ 10000

 

EMEKLİ AYLIĞI

 

3542

 

3608

 

3673

 

3739

 

3804

 

3869

 

3902

 

3935

 

EMEKLİ İKRAMİYESİ

 

94399

 

100693

 

106986

 

113279

 

119573

 

125866

 

129012

 

132159

 

Diğer hakim ve savcılar: Bu gruba girenlerin makam ve görev ve
temsil tazminatları bulunmuyor. Ek göstergeleri de dereceleri itibariyle belirlenmiştir.

 

EK GÖSTERGE

 

1 inci derece4000

 

2 nciderece3600

 

3 üncü derece3000

 

4 üncü derece2300

 

5 inci derece2200

 

6 ncıderece1600

 

7 nciderece1500

 

8 inci derece 1300

 

9 uncu derece 1150 (diğer askeri hakim ve savcılar için geçerlidir)

 

20 YIL

 

23 YIL

 

25 YIL

 

27 YIL

 

30 YIL

 

YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI YOKTUR.

 

EMEKLİ AYLIĞI

 

2284

 

2386

 

2455

 

2519

 

2618

 

EMEKLİ İKRAMİYESİ

 

62755

 

72290

 

78666

 

84960

 

94399

 

BU GRUP İÇİN 1 İNCİ DERECE 4000 EK GÖSTERGE İÇİN TUTARLAR BULUNMUŞTUR

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat