Hafta Tatili Ücretine Uygulanacak Faiz Nasıl Hesaplanır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Hafta Tatili Ücretine Uygulanacak Faiz Nasıl Hesaplanır?

Hafta tatili ücretinin zamanında ödenmemesi durumunda, bunun ödenmesinde gecikilen süre için borçlunun temerrüde düştüğü ve te­merrüt faizi ödenmesi gerektiği söylenebilecektir(BK.102). Hafta tatili ücretine uygulanacak gecikme faizi, hafta tatili alacağının ücret eki ala­cağı niteliğinde olduğu kabul edildiğinden mevduata uygulanan en yüksek faizdir.

Öte yandan hafta tatili ücreti Türk parasıyla ödenecekse faiz de Türk parası mevduata uygulanan faiz olur. Fakat hafta tatili ücretinin dövizle ödenmesi gereken hallerdeyse aksine bir anlaşma yoksa, uygulanacak gecikme faizi “Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranıdır (3095 sy. Kanun 4/a). Hükmün açılımı bağlamında sadece “devlet bankalarınca o yabancı pa­raya uygulanan bir yıl vadeli mevduat hesabı faizinin en yüksek olanı tespit edilecektir. Devlet Bankası niteliği taşımayan bankaların faizi bizi ilgilendirmediği gibi devlet bankalarında da yalnızca bir yıl vadeli mev­duat faizine itibar edecektir. Sözleşmeyle bunun özel bankaların faiz oran­larını da kapsar biçimde tespiti öngörülebilir. Fakat anlaşmayla getirilen oranın yasaca öngörülenden düşük olmaması gerektiğini belirtmeliyiz.

İster Türk Parası isterse dövizle ödeme ve faiz söz konusu olsun, fa­iz oranları yıllık olarak ele alınacak ve gecikmenin başladığı ilk andan itibaren o anki faiz yıllık süre için uygulanacak, bu yılın bitip izleyen yılın başladığı andaki yıllık oran yine bir yıllık süre için uygulanacak yani faiz oranı her bir yılın başındaki yıllık oran olarak bir yıl boyunca tatbik edilecektir. Yoksa bir yıllık süre içindeki herhangi bir zaman dili­mindeki en yüksek faiz oranı olarak algılanmayacaktır. Faizin ilk başlan­gıç anı ise işverenin temerrüde düşürüldüğü ilk tarihtir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat