Hafta Tatili Kullanma Süresinin Yıllık Ücretli İzine Etkisi Nedir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Hafta Tatili Kullanma Süresinin Yıllık Ücretli İzine Etkisi Nedir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesine göre yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. 56. maddesine göre yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bay­ram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Aynı Yasa’nın 57. maddesine göre; yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tati­li, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işçiye ayrıca ödenir. Yasa’nın belirtilen hükümlerinin uygulanması, özellikle işçi lehine düzenlemele­rin yapıldığı yani hafta tatillerinin bir günden fazla verildiği işyerlerinde çeşitli karışıklıklara neden olmaktadır. Bu konuda bir kısım görüşlere göre hafta tatilinin bir gününden fazlası yıllık ücretli izine ilave edilmez. Bir kısım görüşlere göre ise bir günden fazla verilen hafta tatilleri de işçinin yıllık ücretli iznine ilave edilir. Bizim katıldığımız görüş şüphesiz ki ikinci görüştür. Çünkü iş mevzuatında yasalardaki asgari düzenleme­lerin üzerinde işçi lehine yapılan düzenlemeler geçerlidir. Böyle bir du­rumda yasa hükmünün dışında işyeri uygulaması önem taşımaktadır. Dolayısı ile geçerli olanda işyeri uygulamasıdır.

Kısmi süreli çalışan işçiler, haftanın beş ve daha az günlerinde çalı­şıyorlar ise hafta tatiline hak kazanamayacaklardır. Ancak işveren, tam süreli çalışmalarda olduğu gibi kısmi süreli çalışmada da işçi lehine bir düzenleme yaparak beş gün çalışan işçiye de haftada 2 gün hafta tatili verebilir. Burada konumuzun dışında olmasına karşın şu hususu belirtmekte fayda var, kısmi süreli işçilerin izin ücretlerinin hesaplanma­sı ile tam süreli işçilerin izin ücretlerinin hesaplanması birbirinden farklı­lıklar göstermektedir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat