Hafta Tatili Çalışması Nedir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Hafta Tatili Çalışması Nedir?

Hafta tatili, çalışma süresi kavramının ortaya çıkışı ve işçinin ko­runması bakımından sınırlandırılması gereğinin sonucu olarak İş Huku­kunda söze konu olan bir kavramdır. Hukukumuzda hafta tatiline ilişkin hükümler İş Kanunu yanında 2.1.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunla, 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda yer almıştır.

İş Kanununun 46. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca “Bu kanun kap­samına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63. Maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir za­man dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Bu nedenle hafta tatili bölünerek kullandırılamaz.

394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunu’nun 1. maddesi, onbin ve­ya onbinden fazla nüfusa sahip şehirlerde genel kural olarak haftanın bir gününde işyerlerinin tatil edilmesini benimsemiştir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat