Haciz İhbarnamesinin İptali İstemi

Yıllık Ücretli İzin Nedir? Yıllık Ücretli İzine Nasıl Hak Kazanılır?

Haciz İhbarnamesinin İptali İstemi

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17120

Karar: 2000 / 142

Karar Tarihi: 17.01.2000

ÖZET: Şikayet, 2.haciz ihbarnamesi ve muhtıra çıkarılmasına ilişkin muamelelerin iptaline dairdir. Yasa gereğince takip dosyası taraflarının davaya dahil ettirilip gerektiğinden duruşma açılarak ve şikayetçi tarafından açılan menfi tesbit davasının kesinleşip kesinleşmediği de belirlendikten sonra hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken taraf teşkili yapılmadan yazılı gerekçe ile sonuca gidilmesi isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 16) (1086 S. K. m. 73)

Menfi Tesbit Davasının Kesinleşip Kesinleşmediğinin Belirlenmesi Gereği 

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 16.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 3.kişinin şikayeti, 2.haciz ihbarnamesi ve muhtıra çıkarılmasına ilişkin muamelelerin iptaline dairdir. İİK. nun 16. maddesi gereğince takip dosyası taraflarının davaya dahil ettirilip gerektiğinden duruşma açılarak ve şikayetçi tarafından açılan menfi tesbit davasının kesinleşip kesinleşmediği de belirlendikten sonra hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken taraf teşkili yapılmadan yazılı gerekçe ile sonuca gidilmesi isabetsizdir.

Taraf Teşkili Yapılmadan Sonuca Gidilmesinin Yanlış Olması

Sonuç: Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair nedenlerinin şimdilik incelenmesine yer olmadığına 17.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat