Gerekçeli Karar Geldi Ne Yapmam Gerekir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Gerekçeli Karar Geldi Ne Yapmam Gerekir?

Gerekçeli hükmün tebliği

CMK 275/2‟ye göre, hüküm  istinaf yoluna başvuran Cumhuriyet savcısına veya  ilgililere gerekçesiyle birlikte açıklanmamışsa; hükme karşı  istinaf  yoluna  başvurulduğunun  mahkemece  öğrenilmesinden itibaren, gerekçe yedi gün içinde tebliğ edilir.

Bu  hükümden  de  anlaşılacağı  üzere,  ilk  derece  mahkemesi  duruşma sonunda hüküm fıkrasını açıklar ve duruşma tutanağına kaydettirir (CMK 223).

Hüküm  fıkrası  tefhim  edilenler  için  istinaf  süresi  başlamaktadır.

Hüküm fıkrası kendisine tefhim olunan müdafi yedi gün içerisinde istinaf dilekçesini vermek zorundadır. İstinaf nedenlerini gerekçeleriyle birlikte içeren istinaf layihasını gerekçeli kararın kendisine tebliğinden sonra  sunabilir. Burada  ihtiyari  istinaf  layihasının  sunulması  için  bir süre öngörülmüş değildir.

Kanuna göre, ilk derece mahkemesi hükmünün gerekçesi, tümüyle  tutanağı  geçirilmemişse,  hükmün  açıklanmasından  itibaren  en  geç onbeş  gün  içinde  gerekçeli  karar  dava  dosyasına  konulur  (CMK 232/3). Buna karşılık CMK 275/2‟de, hüküm gerekçesinin  istinaf yoluna başvurulduğunun mahkemede öğrenilmesinden itibaren yedi gün içerisinde  tebliğ  edileceği  belirtilmektedir.  CMK  nın  bu  iki  hükmü arasında uyumsuzluk bulunmakta ise de; CMK 275/2 sonradan yürürlüğe giren kanun olması sebebiyle uygulanması gerekir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat