YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDİLMEMESİ USULÜ KAZANILMIŞ HAK DOĞURMAZ

GECİKEN PTT KARGOSUNA İLİŞKİN ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

GECİKEN PTT KARGOSUNA İLİŞKİN ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İstanbul içinde bulunan bir kitapçıdan almış olduğum kitabımın adresime kargolanmasını talep ettim ve kitap pazartesi günü kargoya verildi. Sonrasında aynı şehir içinde 2. gün içinde kargo dağıtım yerine geldi ve orada 3 gün bekleyerek elime ulaştı. Bu süreçte çok kere dağıtım yerini aramama rağmen herhangi bir iletişim kurulamamış olup telefonlara dahi cevap alınamadığından aşağıdaki şikayet dilekçemi elektronik fax yolu ila ilettim. Şikayetime cevap aldım ve PTT tarafından kargo gönderim bedeli tarafıma ödendi. Bu şikayet dilekçemin işinize yarayacağını düşünerek sizlerle paylaşmak istedim.

T. C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI BAŞ MÜDÜRLÜĞÜNE

Tarih:…….


ŞİKAYET EDEN  : Stj. Av.
(Adres,telefon ve mail)

ŞİKAYETİN KONUSU  : PTT …….. Dağıtım ve Toplama Merkezi’nin ……… barkod numaralı ve ………… tarihli gönderime ilişkin şikayetlerime havi dilekçedir

İZAHI  : 

…………. tarihinde ……………… tarafından ……… barkod numarasıyla tarafıma gönderilen gönderime ilişkin …………… bugün itibariyle PTT …………. Dağıtım ve Toplama Merkezi’ni bilgi almak sebebiyle 0212 ………… sabit hat numarasından farklı günlerde ve aynı gün içinde farklı saatlerde üst üste aramış olmama rağmen telefonlarım ya sürekli olarak meşgul çalmış veyahut açılmış olan ender bir zamanlarda ise cevap verilmemiş olup gönderime ilişkin bilgi alamamış bulunmaktayım.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 257. maddesi gereği: ”Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” Kanunun ilgili maddesi dikkate alındığında, posta dağıtım merkezi çalışanlarınca mesai saatleri içinde telefonlara cevap verilmemiştir ,tüm bu süreçte bunun için zaman harcamış bulunmaktayım ve mağduriyetime sebep olunmuştur.

Hiçbir suretle kendilerini ulaşamadığım gibi 5 gündür şikayetli kurumun kargom hakkında hiçbir işlem yapmaması kamu görevi niteliğinde hizmet veren kurum personelinin açık ihmalidir. Adresimin bulunduğu cihete bakan personelin ve hiyerarşik üstlerinin kamu görevlerini ihmal etmelerinden ötürü haklarında disiplin soruşturması başlatılmasını talep ederim

ŞİKAYET EDEN
Stj. Av.