Gece süresi nedir?

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

Gece süresi nedir?

Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’da başlayarak, en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir. İşçilerin çalışmaları yedi buçuk saati geçemez” (İş K. 69/1 ve 3). Gece süresinin belirlenmesi açısından önemli bir düzenleme de “Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” te yer almaktadır.

Buna göre; “Günlük kanuni çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan iş gece işi sayılır” (YÖN. 7/b).

Gece çalışmalarında kanuni sınırlar nelerdir?

Kanundaki düzenlemeye göre;

  • “Gece çalışmaları 7,5 saati aşamaz.
  • Gece çalışmalarında fazla çalışma yapılamaz.
  • Gündüz çalışmasının ardından yapılan fazla çalışmanın bir kısmının gece dönemine rastlaması mümkündür.
  • Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu, işe başlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir.
  • Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyo­dik sağlık kontrolünden geçirilir. İşçilerinin sağlık kontrollerinin masrafla­rı işveren tarafından karşılanır.
  • Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, mümkünse gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir.
  • İşveren gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini ve bu işçiler için işe başlamadan önce alınan ve periyodik sağlık raporlarının bir nüs­hasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür” (İş Kanunu 69/4,5 ve 6).
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat