Feshin Geçersizliğinin Tespiti Ve İşe İade Davası

0
2

Mahkemece Bozma İlamına Uyularak Yeni Bir Karar Verildiği

T.C YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
Esas: 2017/ 22-3074
Karar: 2017 / 1343
Karar Tarihi: 08.11.2017

ÖZET: Mahkemece, “davanın kabulüne” dair verilen direnme kararı, Hukuk Genel Kurulunun yukarıda esas ve karar numarası belirtilen kararı ile bozulmuş; mahkemece bozma ilamına uyularak yeni bir karar verilmiştir. Açıklanan hale göre dosya üzerinde Hukuk Genel Kurulu tarafından yapılacak işlem bulunmamaktadır. Mahkemece yeni hükme yönelik temyiz istemlerinin Özel Dairesince incelenmesi gerekir. O halde; dosya açıklanan hususlarda temyiz itirazları incelenmek üzere Özel Daireye gönderilmelidir.

(4857 S. K. m. 20) (YHGK 18.01.2017 T. 2015/22-1393 E. 2017/94 K.)

Yeni Hükme Yönelik Temyiz İstemlerinin Özel Dairesince İncelenmesi Gerektiği

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki “tespit (işe iade)” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Elazığ İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 07.01.2015 gün ve 2014/739 E., 2015/8 K. sayılı direnme kararının incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Hukuk Genel Kurulunun 18.01.2017 gün ve 2015/22-1393 E., 2017/94 K. sayılı ilamı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece bozmaya uyularak karar verilmiş ve tekrar Hukuk Genel Kuruluna gönderilmiştir.

Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi

Hukuk Genel Kurulunca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda gereği görüşüldü:

Dava, iş sözleşmesinin feshinin geçersizliğinin tespiti ve işe iade istemine ilişkindir.

Mahkemece, “davanın kabulüne” dair verilen direnme kararı, Hukuk Genel Kurulunun yukarıda esas ve karar numarası belirtilen kararı ile bozulmuş; mahkemece bozma ilamına uyularak yeni bir karar verilmiştir.

Açıklanan hale göre dosya üzerinde Hukuk Genel Kurulu tarafından yapılacak işlem bulunmamaktadır. Mahkemece yeni hükme yönelik temyiz istemlerinin Özel Dairesince incelenmesi gerekir.

O halde; dosya açıklanan hususlarda temyiz itirazları incelenmek üzere Özel Daireye gönderilmelidir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle Hukuk Genel Kurulunun bozma kararı üzerine mahkemece bozma ilamına uyularak verilen kararın gereğinin yerine getirilmesi için dosyanın 22. Hukuk Dairesine Gönderilmesine, 08.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here