Fazla Çalışma Karşılığı Serbest Zaman Verilmesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Fazla Çalışma Karşılığı Serbest Zaman Verilmesi

Fazla çalışma yapmış olan işçi isterse fazla çalışma ücreti yerine, faz­la çalıştığı sürelerin karşılığını serbest zaman olarak kullanabilir. Söz konusu bu husus yürürlükteki İş Kanunu’nun 41. maddesinin 4. fıkra­sında düzenlenmiştir. Buna göre; “Fazla çalışma yapan işçi isterse, bu çalış­malar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında, bir saat otuz dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir İşçi hak ettiği serbest zamanı, altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kulla­nır. ” Söz konusu düzenlemeye dikkat edildiğinde işçinin talebi olmaksı­zın işverenin işçiye zamlı ücret yerine serbest zaman tanımasının müm­kün olmadığı görülmektedir.

İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre de; “Fazla çalışma yapan işçi, isterse işve­rene yazılı olarak başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yeri­ne, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı serbest zaman ola­rak kullanabilir, işçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfinda işverene önceden yazılı olarak bildirmesi koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücre­tinde bir kesinti olmadan kullanır. İşçinin bu kanundan ve sözleşmelerden kay­naklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman kullandınlamaz.”

İşçi, hak etmiş olduğu fazla çalışma karşılığının bir kısmını serbest zaman, bir kısmını ise zamlı ücret olarak kullanabilir.

Kanuna göre işçi hak ettiği serbest zamanı 6 ay içinde kullanmalı­dır. Bu süre işveren bakımından azami süre olup, azaltılması müm­kündür. Keza anlaşmayla kısaltılan bu sürenin (toplamda üst sınır olan 6 ayı aşmamak üzere) 6 aylık üst sınıra varana dek bir süre artırı­mı mümkündür. Örneğin, 6 aylık süre sözleşmeyle diyelim 4 aya dü­şürmüş olsun; istemiyorsa yine bir/birkaç anlaşmayla bunun 5 veya 6 aya çıkarılması mümkündür. Fakat 6 aylık üst süreyi sonuçta aşan an­laşmalara geçerlilik tanınmamalıdır. Aksine tutumun, işvereni idari para cezasıyla baş başa bırakacağı gibi işçiye böyle bir uygulamadan kaçma ve hatta İş Kanununun 24/II-e maddesi uyarınca sözleşmeyi feshetme hakkı da verir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat