Evliliğin Sona Ermesinden Sonra Çocuğun Malları Üzerinde Tasarruf

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Evliliğin Sona Ermesinden Sonra Çocuğun Malları Üzerinde Tasarruf

MEDENİ YASA MADDE 279 – Evliliğin zevalinden sonra velayeti haiz olan karı veya koca, hakime çocuğun mail vaziyetini gösterir bir müfredat defteri vermeğe ve servetinde ve keyfiyeti tenmiyesinde ehemmiyetli bir tereddül husule geldiği takdirde, onu da bildirmeğe mecburdur.

MADDE 280 – Ana babanın velayeti, taksirleri hasebiyle kendilerinden nez’olunmadıkça, rüştüne kadar çocuğun emvalinden intifa hakları vardır.

MADDE 281- Çocuğun geliri, evvelemirde kendi infak ve terbiyesine sarfolunur, fazlası karı kocadan hangisi aile masrafiyle mükellef ise, ona ait olur.

MADDE 286-Ana baba, çocuğun malları üzerindeki haklarından ancak velayetlerinin nez’i halinde, mahrum edilebilirler. Velayetin nez’i ana babanın taksirleri yüzünden olmamış ise, çocuğun infak ve terbiyesine kifayet edecek miktardan fazlasında intifa hakları bakidir.

Evliliğin Sona Ermesinden Sonra Çocuğun Malları Üzerinde Tasarruf Açıklama

Bu maddeler; çocuğun, mali durumunu düzenlemiştir. Boşanma ve diğer sebeplerle evlilikleri sona eren karı veya koca velayetini haiz oldukları çocuklarının mallarının listesini Asliye Hakimine bildirmekle zorunlu kılınmışlardır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat